Informator broj 3/10 od 12.01.2010.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Obračun zaliha učinaka u konvencionalnim industrijama
 • Mišljenja Ministarstva rada i socijalne politike
 • Prebijanje odloženih poreskih sredstava i obaveza

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

UTVRĐIVANJE REZULTATA POSLOVANJA ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, ZADRUGE, DRUGA PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE

 • Prenos rashoda i prihoda
 • Utvrđivanje rezultata i prenos dobitka i gubitka

SASTAVLJANJE OBRAZACA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, ZADRUGE, PREDUZETNIKE I DRUGA PRAVNA LICA

 • Obrasci i opšta pravila sastavljanja
 • Sastavljanje obrasca Bilans stanja
 • Sastavljanje obrasca Bilans uspeha
 • Sastavljanje obrasca Izveštaj o tokovima gotovine
 • Sastavljanje obrasca Izveštaj o promenama na kapitalu
 • Sastavljanje obrasca Statistički aneks

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE KAO SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

SPECIFIČNOSTI SASTAVLJANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA BANAKA

 • Uvodne napomene
 • Procena bilansnih pozicija
 • Sastavljanje finansijskih izveštaja

SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE

 • Uvod – propisi
 • Način procene pozicija Bilansa stanja i Bilansa uspeha
 • Rashodi dugoročnih rezervisanja i utvrđivanje prenosne premije
 • Sastavljanje finansijskih izveštaja

ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA I OBAVEZE

 • Uvod
 • Definicije date u MRS/IAS 12
 • Razlike između knjigovodstvene i poreske vrednosti sredstava i obaveza
 • Odbitne privremene razlike
 • Oporezive privremene razlike
 • Prebijanje odloženih poreskih sredstava i obaveza
 • Zaključak

VREDNOVANJE (ODMERAVANJE) ZALIHA UČINAKA

 • Obračun zaliha učinaka u konvencionalnim industrijama
 • Specifičnosti vrednovanja (odmeravanja troškova) učinaka po osnovu ugovora o izgradnji
 • Osvrt na pitanje računovodstvenog obuhvatanja i iskazivanja obrtnog stada

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Mišljenja Ministarstva rada i socijalne politike
 • Mišljenja Ministarstva finansija