Informator broj 5/2015 od 26.01.2015.

Izdvajamo iz ovog broja:

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA

 • Primanja koja imaju karakter zarade
 • Naknade troškova zaposlenima i druga primanja koja nemaju karakter zarade u smislu Zakona o radu
 • Druga primanja lica u radnom odnosu kod isplatioca i drugi prihodi licima koja nisu u radnom odnosu kod isplatioca

REVALORIZACIJA RATA ZA PRODATE STANOVE POD 31.12.2014. GODINE

IZNOSI USKLAĐENIH ZAKONOM PROPISANIH OSNOVICA ZA OBRAČUN I PLAĆANJE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE PRI ISPLATAMA OD 1. FEBRUARA 2015. GODINE

GRANIČNE NETO VREDNOSTI KOJE OPREDELJUJU OBRASCE ZA PRERAČUN NETO NA BRUTO ZARADE, POČEV OD 1. FEBRUARA 2015.

 • Obrasci za preračun neto na bruto pri isplatama zarade ili dela zarade
 • Obrasci za preračun neto na bruto zarada zaposlenih koji su upućeni na rad u inostranstvo – ako nisu obavezno osigurani po propisima te zemlje
 • Obrasci za preračun neto na bruto lične zarade preduzetnika

UTICAJ NOVOUSKLAĐENE NAJNIŽE OSNOVICE ZA OBRAČUN I PLAĆANJE DOPRINOSA NA OBRAČUN MINIMALNE BRUTO ZARADE

USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI PORESKIH OSLOBOĐENJA, SA PRIMENOM OD 1. FEBRUARA 2015. GODINE

 • Usklađeni dinarski iznosi poreskih oslobođenja iz Zakona o porezu na dohodak građana
 • Usklađeni dinarski iznosi iz člana 13. stav 3. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

USKLAĐENA PORESKA OLAKŠICA KOD ZARADA I NAKNADA ZARADE  OD 11.433 DINARA JE U PRIMENI OD 1. FEBRUARA 2015. GODINE

 • Osnovica za obračun poreza na zarade
 • Korišćenje poreskog oslobođenja pri isplati zarada za mesec u celini i isplati zarade u delovima

ZAKONI KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA NA TRI VANREDNE SEDNICE U JANUARU 2015. GODINE

 • Usvojene su izmene i dopuna Zakona o privrednim društvima
 • Izmene i dopune Zakona o javnom beležništvu
 • Izmene i dopune Zakona o prometu nepokretnosti
 • Izmena i dopuna Zakona o vanparničnom postupku
 • Izmene i dopune Porodičnog zakona
 • Izmene i dopune Zakona o nasleđivanju

REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE DONEO JE PRAVILNIK O SADRŽAJU I OBIMU PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I O PARTICIPACIJI ZA 2015. GODINU

 • Sadržaj i obim prava na zdravstvenu zaštitu
 • Zdravstvena zaštita koja se obezbeđuje iz obaveznog zdravstvenog osiguranja
 • Zdravstvena zaštita koja se obezbeđuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja uz plaćanje participacije
 • Oslobođenje od plaćanja participacije
 • Najviši godišnji iznos participacije, način i postupak naplaćivanja participacije

NOVINE U OSTVARIVANJU PRAVA NA NOVČANO DAVANJE ZA NEZAPOSLENE I ZAPOSLENE PORODILJE NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA U 2015. GODINI

DONET JE NOVI POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE, KOJI JE NA SNAZI OD 14. JANUARA 2015. GODINE

IZVEŠTAVANJE O KREDITNIM POSLOVIMA SA INOSTRANSTVOM

PREGLED STATISTIČKIH PODATAKA ZA 2014. GODINU

 • Zarade
  • Bruto zarade u Republici Srbiji u 2014. godini
  • Prosečne mesečne bruto zarade po zaposlenom u RS po delatnostima za 2014. godinu i rang delatnosti prema prosečnoj bruto zaradi za I-XII/2014
  • Podaci o prosečnim mesečnim zaradama po zaposlenom bez poreza i doprinosa (neto) u Republici Srbiji u 2014. godini
  • Pregled najnižih osnovica za obračun i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje od 1.09.2004. do 30.04.2015. godine (po periodima)
  • Pregled najviših osnovica za obračun i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u 2014. godini
  • Osnovice osiguranja na koje se obračunava i plaća doprinos za PIO za lica uključena u obavezno osiguranje (tzv. dobrovoljno osiguranje) u 2014. godini
  • Osnovice doprinosa na koje se obračunava i plaća doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje za lica uključena u obavezno zdravstveno osiguranje u 2014. godini
  • Kretanje minimalne neto zarade po radnom času u 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. i 2014. godini
 • Indeksi potrošačkih cena i stope inflacije u 2014. godini
 • Vrednost prosečne i minimalne potrošačke korpe i odnos sa prosečnom neto zaradom u RS u 2014. godini
 • Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u Republici Srbiji u 2014. godini
 • Indeksi industrijske proizvodnje po nameni, sektorima i oblastima u Republici Srbiji u 2014. godini
 • Podaci za obračun otkupne cene stana u 2014. godini po Zakonu o stanovanju
 • Koeficijenti za preračunavanje zakupnine za stanove po periodima (I-VI i VII-XII) 2014. godine
 • Referentna kamatna stopa, eskontna stopa i kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode u 2014. godini
 • Referentna kamatna stopa Evropske centralne banke (od 1.01.2002. do 10.09.2014.)
 • Zatezna kamata u 2014. godini
 • Kretanje Evra i USD u odnosu na dinar (za 2002 – januar 2015.) i srednji kurs Evra za 2014. god.
 • Srednji kurs dinara prema stranim valutama na kraju svakog meseca u 2014.
 • Srednji kurs Evra po danima u 2014. godini prema kursnoj listi Narodne banke Srbije
 • Prosečne bruto zarade (ukupno) po regionima, oblastima i opštinama u 2014. (po mesecima) u RS (bez podataka za Kosovo)
 • Prosečne neto zarade (ukupno) po regionima, oblastima i opštinama u 2014. (po mesecima) u RS (bez podataka za Kosovo)