Najviša mesečna osnovica za plaćanje doprinosa u 2015. godini

Najvišu mesečnu osnovicu doprinosa (član 42. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje – „Sl. glasnik RS“, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14) čini petostruki iznos prosečne mesečne zarade isplaćene po zaposlenom u Republici prema poslednjem objavljenom podatku Republičkog zavoda za statistiku, a primenjuje se od prvog u narednom mesecu po objavljivanju podatka o prosečnoj mesečnoj zaradi isplaćenoj po zaposlenom u Republici. S obzirom da se taj podatak objavljuje krajem meseca za prethodni mesec, iznos najviše mesečne osnovice doprinosa menja se svakog prvog u mesecu.

Pregled iznosa najviše osnovice za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, po periodima primene u 2015. godini, dajemo u nastavku:

PERIOD PRIMENE NAJVIŠA OSNOVICA za plaćanje
doprinosa za socijalno osiguranje
IZNOS Podatak o bruto zaradi
objavljen u „Sl. glasniku RS“, br.
od 1.01.2015. do 31.01.2015. 304.910 (5 x 60.982) 143/2014
od 1.02.2015. do 28.02.2015. 343.695 (5 x 68.739) 8/2015
od 1.03.2015. do 31.03.2015. 271.040 (5 x 54.208) 21/2015
od 1.04.2015. do 30.04.2015. 294.960 (5 x 58.992) 30/2015
od 1.05.2015. do 31.05.2015. 295.705 (5 x 59.141) 37/2015
od 1.06.2015. do 30.06.2015. 312.660 (5 x 62.532) 46/2015
od 1.07.2015. do 31.07.2015. 302.435 (5 x 60.487) 55/2015
od 1.08.2015. do 31.08.2015. 306.510 (5 x 61.302) 65/2015
od 1.09.2015. do 30.09.2015. 313.435 (5 x 62.687) 74/2015
od 1.10.2015. do 31.10.2015. 307.690 (5 x 61.538) 82/2015
od 1.11.2015. do 30.11.2015. 302.515 (5 x 60.503) 89/2015
od 1.12.2015. do 31.12.2015. 303.835 (5 x 60.767) 97/2015

Najviša mesečna osnovica važi u svim slučajevima isplate zarade za mesec koja je veća od najviše mesečne osnovice bez obzira da li se radi o zaradi za pun fond sati ili za manji broj sati rada u mesecu. Ovde je bitna činjenica da je iznos zarade veći od najviše mesečne osnovice, a ne za koliki broj sati je takva zarada ostvarena (nema utvrđivanja srazmere).

Podatke o najvišoj osnovici za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje redovno objavljujemo u časopisu „Informator“.

  Uslovi pretplate i naručivanje CEKOS IN-ovih izdanja .