Informator broj 8/11 od 09.03.2011.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Ograničenje eventualnog uvećanja poreza za 2011. godinu
 • Obrasci prijava, obveznici za podnošenje prijava i rokovi za podnošenje prijava
 • Dostavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja Agenciji za privredne registre

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

 • Industrijska proizvodnja u RS u januaru 2011. godine (po područjima)
 • Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u februaru 2011. godine
 • Vrednost prosečne i minimalne potrošačke korpe i odnos sa prosečnom neto zaradom u RS
 • Donete su odluke o primeni PKU za građevinarstvo i industriju građevinskog materijala Srbije i PKU za delatnost poljoprivrede, prehrambene, duvanske industrije i vodoprivrede Srbije na sve poslodavce koji obavljaju ove delatnosti
 • Instrukcija u vezi sa plaćanjem naknade za zaštitu, korišćenje i unapređenje opštekorisnih funkcija šuma

OPOREZIVANJE IMOVINE ZA 2011. GODINU

 • Ko je obavezan da do 31. marta 2011. godine podnese poresku prijavu?
 • Predmet oporezivanja
 • Obveznici poreza
 • Nastanak poreske obaveze
 • Poreska osnovica
 • Stope poreza
 • Ograničenje eventualnog uvećanja poreza za 2011. godinu
 • Poreska oslobođenja
 • Poreski kredit
 • Utvrđivanje i naplata poreza

UTVRĐIVANJE I UNOŠENJE PODATAKA U MATIČNU EVIDENCIJU STAŽA OSIGURANJA, ZARADA, NAKNADA ZARADA, PLAĆENIH
DOPRINOSA, ODNOSNO OSNOVICA OSIGURANJA ZA 2010. GODINU

 • Obrasci prijava, obveznici za podnošenje prijava i rokovi za podnošenje prijava
 • Najvažnije napomene kod unošenja podataka u obrazac M-4, odnosno M-4K za 2010. godinu
 • Popunjavanje prijave M-4, odnosno M-4K
 • Unošenje podataka u obrazac M-4, odnosno M-4K kada su doprinosi plaćani na najniže i najviše propisane osnovice sa posebnim osvrtom na primenu člana 140. Zakona
 • Značaj podataka o stažu osiguranja, zaradi, naknadi zarade, osnovicama osiguranja i visini uplaćenog doprinosa za osiguranike, unetih na osnovu obrazaca M-4, M-4K, M-4/SP, M-4K/SP za utvrđivanje visine prava

PLAĆANJE, NAPLAĆIVANJE, UPLATA I ISPLATA KOJE SE MOGU VRŠITI U EFEKTIVNOM STRANOM NOVCU

SASTAVLJANJE I DOSTAVLJANJE KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2010. GODINU

 • Uvodne napomene
 • Postupak konsolidovanja
 • Dostavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja Agenciji za privredne registre

POSTUPAK I ROKOVI ZA USVAJANJE I DOSTAVLJANJE USVOJENIH

FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA PRIVREDNIH DRUŠTAVA

 • Uvodne napomene
 • Usvajanje finansijskih izveštaja i odlučivanje o ostvarenom rezultatu ortačkog društva
 • Usvajanje finansijskih izveštaja i odlučivanje o ostvarenom rezultatu komanditnog društva
 • Usvajanje finansijskih izveštaja i odlučivanje o ostvarenom rezultatu društva s ograničenom odgovornošću
 • Usvajanje finansijskih izveštaja i odlučivanje o ostvarenom rezultatu akcionarskog društva
 • Tabelarni pregled rokova za usvajanje finansijskih izveštaja
 • Dostavljanje dokumentacije koja se sastavlja u vezi usvajanja finansijskih izveštaja
  • Tabelarni pregled rokova za dostavljanje i dokumentacije koja se dostavlja uz redovne godišnje i konsolidovane finansijske izveštaje za 2010. godinu

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISINI STOPE ZATEZNE KAMATE