Informator broj 8/2017 od 24.02.2017.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Od 1. marta 2017. godine potpisi, rukopisi i prepisi overavaju se kod javnih beležnika
 • Puno, nepuno i skraćeno radno vreme, prema Zakonu o radu
 • Prava zaposlenih i drugih lica u slučaju povrede na radu i profesionalnog oboljenja

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PRAVA I PORESKI TRETMAN PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER  ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA

OD 1. MARTA 2017. GODINE POTPISI, RUKOPISI I PREPISI OVERAVAJU SE KOD JAVNIH BELEŽNIKA

 • Stvarna nadležnost
 • Mesna nadležnost
 • Teritorijalni princip
 • Overavanje potpisa
 • Overavanje rukopisa
 • Overavanje prepisa i kopija
 • Javnobeležnička tarifa
 • Javnobeležničke isprave

PRAZNOVANJE SRETENJA – DANA DRŽAVNOSTI SRBIJE – 15. I 16. FEBRUARA

DAVANJA POVODOM DANA ŽENA – 8. MARTA I PORESKI TRETMAN TIH DAVANJA

 • Davanje zaposlenim ženama od strane poslodavca povodom Dana žena
 • Davanja zaposlenim ženama od strane sindikata povodom Dana žena
 • Davanja za 8. mart penzionisanim radnicama, ženama – poslovnim partnerima, zaslužnim ženama
 • Tretman ugostiteljskih usluga prilikom obeležavanja Dana žena

UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2017. GODINU  SAMOOPOREZIVANJEM VRŠE OBVEZNICI KOJI VODE  POSLOVNE KNJIGE – DO 31.03.2017. GODINE

 • Pravni osnov za oporezivanje imovine
 • Ko su obveznici poreza na imovinu koji vode poslovne knjige?
 • Utvrđivanje poreza na imovinu
 • Kada nastaje poreska obaveza?
 • Poreska osnovica
 • Poreska stopa
 • Poreska oslobođenja
 • Uticaj promena u toku poreske godine od značaja za visinu poreske obaveze na utvrđivanje poreske obaveze
 • Plaćanje poreza na imovinu
 • Primer utvrđivanja poreza za imovinu koja je prijavljena pre 2017. godine

PUNO, NEPUNO I SKRAĆENO RADNO VREME, PREMA ZAKONU O RADU

 • Pojam radnog vremena
 • Puno radno vreme i nepuno radno vreme
 • Skraćeno radno vreme
  • Posebni kolektivni ugovori koji sadrže odredbe o uvećanju minimalnog trajanja godišnjeg odmora, po osnovu rada sa skraćenim radnim vremenom
 • Prilog: Model Sporazuma o rasporedu radnog vremena

PRAVA ZAPOSLENIH I DRUGIH LICA U SLUČAJU POVREDE NA RADU I PROFESIONALNOG OBOLJENJA

 • Prava i obaveze poslodavca i zaposlenog u slučaju povrede na radu i profesionalnih oboljenja, shodno Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu
 • Definicija pojma povrede na radu i profesionalne bolesti
 • Prava osiguranika i drugih lica po osnovu povreda na radu i profesionalnih oboljenja, shodno Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju
 • Prava osiguranika i drugih lica po osnovu povrede na radu i profesionalnog oboljenja, shodno Zakonu o zdravstvenom osiguranju
 • Naknada zarade zbog povrede na radu ili profesionalne bolesti
 • Naknada plate zaposlenih u državnim organima i javnim službama
 • Naknada plate policijskim službenicima za vreme bolovanja zbog povrede na radu ili profesionalne bolesti
 • Naknada plate profesionalnim vojnim licima za vreme bolovanja zbog povrede na radu ili profesionalne bolesti
 • Obračun poreza i doprinosa na naknade zarade za vreme bolovanja zbog povrede na radu ili profesionalne bolesti na teret poslodavca i popunjavanje poreske prijave (Obrazac PPP-PD)

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Ministarstvo finansija
  • Primena Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
  • Primena Zakona o reviziji i Zakona o računovodstvu
 • Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
  • Primena Zakona o radu
  • Primena Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu