Informator broj 9/2019 od 25.03.2019.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Od 1. januara 2019. godine poslodavci nemaju obavezu popunjavanja i dostavljanja obrasca M-4
 • Novine u Predlogu Zakona o zdravstvenom osiguranju
 • Novine u Predlogu Zakona o zdravstvenoj zaštiti
 • Poresko oslobođenje po osnovu premije za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i doprinosa u dobrovoljni penzijski fond koje poslodavac plaća iz zarade zaposlenog

SADRŽAJ:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

II. PORESKI TRETMAN NAKNADE TROŠKOVA I DRUGIH PRIMANJA ZAPOSLENIH

III. ZAKONI KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA NA PRVOJ SEDNICI  PRVOG REDOVNOG ZASEDANJA, PREGLED MEMORANDUMA KOJA SU USVOJILA NADLEŽNA MINISTARSTVA I OBAVEŠTENJA O STUPANJU NA SNAGU POJEDINIH MEĐUNARODNIH PROPISA

IV. REVALORIZACIJA RATA ZA PRODATE STANOVE PO ZAKONU O STANOVANJU POD 31. MARTOM 2019. (po ugovorima zaključenim pre 19.07.1994. godine)  

V. IZMENE PRAVILNIKA O PLATAMA I DRUGIM PRIMANJIMA ZAPOSLENIH U MINISTARSTVU FINANSIJA – PORESKA UPRAVA

VI. OD 1. JANUARA 2019. GODINE POSLODAVCI NEMAJU OBAVEZU  POPUNJAVANJA I DOSTAVLJANJA OBRASCA M-4

VII. DOSTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2018. GODINU U SLUŽBENI REGISTAR INFORMACIJA KOJI VODI KOMISIJA ZA HARTIJE OD VREDNOSTI – krajnji rok 30.04.2019. godine

VIII. PORESKO OSLOBOĐENJE PO OSNOVU PREMIJE ZA DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE I DOPRINOSA U DOBROVOLJNI PENZIJSKI FOND KOJE POSLODAVAC PLAĆA IZ ZARADE ZAPOSLENOG  

IX. NOVINE U PREDLOGU ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

X. NOVINE U PREDLOGU ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

XI. KORIŠĆENJE MENICE

 • Opšti deo (propisi)
 • Menična načela
 • Elementi trasirane menice
 • Menične radnje
 • Zastarelost meničnih prava i obaveza
 • Sopstvena menica
 • Knjiženje menice
  • Primeri za knjiženje kod privrednih društava (izdavanje, indosiranje, eskontovanje i naplata menice)
  • Primeri za knjiženje kod drugih pravnih lica (izdavanje, indosiranje, eskontovanje i naplata menice)

XII. PITANJA I ODGOVORI

XIII. SLUŽBENA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE JAVNIH DOBARA

 • Naknade za geološka istraživanja
 • Naknada za promenu namene poljoprivrednog zemljišta
 • Naknada za zaštitu i unapređivanje životne sredine
 • Naknada za korišćenje javnih površina