Kontni okvir za privredna društva, zadruge i preduzetnike (septembar 2014.)

0.00  RSD

Nema na zalihama

Kontni okvir za privredna društva, zadruge i preduzetnike (septembar 2014.)

NAPOMENA: Ova knjiga iz edicije „Propisi“ dostavljena je svim pretplatnicima na stručni časopis „INFORMATOR“.

 

SADRŽAJ:

KONTNI OKVIR ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, ZADRUGE I PREDUZETNIKE

 • Uvodne napomene

PRAVILNIK O KONTNOM OKVIRU I SADRŽINI RAČUNA U KONTNOM OKVIRU ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, ZADRUGE I PREDUZETNIKE
(„Sl. glasnik RS“, br. 95/14)

OSNOVNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 3.)

SADRŽINA RAČUNA (čl. 4. do čl. 76.)

 • Klasa 0: Upisani a neuplaćeni kapital i stalna imovina (čl. 4. do čl. 9.)
 • Klasa 1: Zalihe i stalna sredstva namenjena prodaji (čl. 10. do čl. 15.)
 • Klasa 2: Kratkoročna potraživanja, novčana sredstva i aktivna vremenska razgraničenja (čl. 16. do čl. 22.)
 • Klasa 3: Kapital (čl. 23. do čl. 28.)
 • Klasa 4: Dugoročna rezervisanja, obaveze i pasivna vremenska razgraničenja (čl. 29. do čl. 38.)
 • Klasa 5: Rashodi (čl. 39. do čl. 48.)
 • Klasa 6: Prihodi (čl. 49. do čl. 58.)
 • Klasa 7: Otvaranje i zaključak računa stanja i uspeha (čl. 59. do čl. 63.)
 • Klasa 8: Vanbilansna evidencija (čl. 64. i čl. 65.)
 • Klasa 9: Obračun troškova i učinaka (čl. 66. do čl. 76.)

PRIZNAVANJE I MERENJE U SLUČAJU STEČAJA I LIKVIDACIJE (član 77.)

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 78. do čl. 81.)

UPOREDNI PREGLED ZA PREKNJIŽAVANJE SA RAČUNA PRETHODNOG KONTNOG OKVIRA NA RAČUNE NOVOG KONTNOG OKVIRA – sadrži samo nove i delimično izmenjene račune

ANALITIKA RAČUNA PO KONTNOM OKVIRU ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, ZADRUGE, I PREDUZETNIKE

 • Klasa 0: Upisani a neuplaćeni kapital i stalna imovina
 • Klasa 1: Zalihe i stalna sredstva namenjena prodaji
 • Klasa 2: Kratkoročna potraživanja, novčana sredstva i aktivna vremenska razgraničenja
 • Klasa 3: Kapital
 • Klasa 4: Dugoročna rezervisanja, obaveze i pasivna vremenska razgraničenja
 • Klasa 5: Rashodi
 • Klasa 6: Prihodi
 • Klasa 7: Otvaranje i zaključak računa stanja i uspeha
 • Klasa 8: Vanbilansna evidencija
 • Klasa 9: Obračun troškova i učinaka