Obrasci 1 – 7 – Evidencije proizvođača, obrađivača i prerađivača duvana

NAPOMENA: da biste mogli da preuzimate obrazac/obrasce neophodno je da ste ulogovani i da imate pravo pristupa servisu „Obrasci za popunjavanje“. Detaljnije o pravu pristupa servisu „Obrasci za popunjavanje“ možete videti ovde.


Na osnovu člana 7. stav 6. Zakona o duvanu („Sl. glasnik RS“ br. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18, 91/19, 92/23), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je doneo Pravilnik o sadržini i načinu vođenja evidencije proizvođača, obrađivača i prerađivača duvana („Sl. glasnik RS“, br. 30/24), koji je na snazi od 13.04.2024. i kojim su, u čl. 2. do 4. propisani sledeći obrasci:

Obrazac broj 1 Evidencija o ukupnoj proizvodnji duvana
[13.04.2024.] – dostavlja se kvartalno
Obrazac broj 2 Evidencija o upotrebljenom semenu za proizvodnju duvana
[13.04.2024.] – dostavlja se kvartalno
Obrazac broj 3 Evidencija o proizvodnji duvana po svakoj parceli i po svakom ugovoru
[13.04.2024.] – dostavlja se kvartalno
Obrazac broj 4 Evidencija o količinama proizvedenog, otkupljenog i obrađenog duvana
[13.04.2024.] – dostavlja se kvartalno
Obrazac broj 5 Evidencija fizičkih lica
[13.04.2024.] – dostavlja se kvartalno
Obrazac broj 6 Podaci o obradi duvana
[13.04.2024.] – dostavlja se kvartalno
Obrazac broj 7 Podaci o preradi duvana
[13.04.2024.] – dostavlja se kvartalno
 
Prečišćen tekst navedenog zakona i tekst Pravilnika (sa pripadajućim obrascima) možete pronaći u našoj digitalnoj bazi propisa, službenih mišljenja, sudske prakse, modela akata i obrazaca „EKSPERT„.

– PDF obrasci prilagođeni za štampu  – PDF Obrasci za popunjavanje

Obrasce za popunjavanje možete koristiti u većini browser-a. Ukoliko obrazac za popunjavanje u browser-u koji trenutno koristite nema odgovarajući prikaz – pokušajte sa drugim browser-om.