Obrasci 1 do 4 – Prethodni i periodični lekarski pregledi zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom

NAPOMENA: da biste mogli da preuzimate obrazac/obrasce neophodno je da ste ulogovani i da imate pravo pristupa servisu „Obrasci za popunjavanje“. Detaljnije o pravu pristupa servisu „Obrasci za popunjavanje“ možete videti ovde.


Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu („Sl. glasnik RS“, broj 101/05, 91/15, 113/17 – dr. zakon), ministar rada i socijalne politike i ministar zdravlja sporazumno su doneli Pravilnik o prethodnim i periodičnim lekarskim pregledima zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom („Sl. glasnik RS“, br. 120/07, 93/08, 53/17), kojim su u članu 7. stav 1. i članu 8. stav 1. propisani sledeći obrasci:

Obrazac 1 Uput za prethodni lekarski pregled zaposlenog
[25.12.2007.]
Obrazac 2 Uput za periodični lekarski pregled zaposlenog
[07.06.2017.]
Obrazac 3 Izveštaj o izvršenom prethodnom lekarskom pregledu zaposlenog
[25.12.2007.]
Obrazac 4 Izveštaj o izvršenom periodičnom lekarskom pregledu zaposlenog
[07.06.2017.]

Prečišćene tekstove navedenog zakona i Pravilnika (sa pripadajućim obrascima) možete pronaći u našoj digitalnoj bazi propisa, službenih mišljenja, sudske prakse, modela akata i obrazaca „EKSPERT„.

– PDF obrasci prilagođeni za štampu  – PDF Obrasci za popunjavanje

Obrasce za popunjavanje možete koristiti u većini browser-a. Ukoliko obrazac za popunjavanje u browser-u koji trenutno koristite nema odgovarajući prikaz – pokušajte sa drugim browser-om.