Obrasci 1 i 2 – Izveštaji o povredi na radu i profesionalnom oboljenju

NAPOMENA: da biste mogli da preuzimate obrazac/obrasce neophodno je da ste ulogovani i da imate pravo pristupa servisu „Obrasci za popunjavanje“. Detaljnije o pravu pristupa servisu „Obrasci za popunjavanje“ možete videti ovde.


Na osnovu člana 51. stav 2. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu („Službeni glasnik RS“, br. 101/05, 91/15, 113/17 – dr. zakon), Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je doneo Pravilnik o sadržaju i načinu izdavanja obrasca izveštaja o povredi na radu i profesionalnom oboljenju („Službeni glasnik RS“, br. 72/06, 84/06 – ispravka, 4/16, 106/18, 14/19), kojim su, u članu 5. stav 1. propisani sledeći obrasci:

Obrazac 1 Izveštaj o povredi na radu
[14.03.2019] Uz Obrazac 1 objavljena je i Napomena sa uputstvima za popunjavanje.
Obrazac 2 Izveštaj o profesionalnom oboljenju
[30.01.2016]
 
Prečišćene tekstove navedenog Zakona i pravilnika (sa pripadajućim obrascima) možete pronaći u našoj digitalnoj bazi propisa, službenih mišljenja, sudske prakse, modela akata i obrazaca „EKSPERT„.

– PDF obrasci prilagođeni za štampu  – PDF Obrasci za popunjavanje

Obrasce za popunjavanje možete koristiti u većini browser-a. Ukoliko obrazac za popunjavanje u browser-u koji trenutno koristite nema odgovarajući prikaz – pokušajte sa drugim browser-om.