Obrasci PI-PSP I, GI-PSP II, PI-USP I, GI-USP II – Izveštaji proizvođača srodnih proizvoda i uvoznika srodnih proizvoda

NAPOMENA: da biste mogli da preuzimate obrazac/obrasce neophodno je da ste ulogovani i da imate pravo pristupa servisu „Obrasci za popunjavanje“. Detaljnije o pravu pristupa servisu „Obrasci za popunjavanje“ možete videti ovde.


Na osnovu člana 7. stav 3. Zakona o duvanu („Sl. glasnik RS“ br. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18, 91/19, 92/23), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je doneo Pravilnik o sadržini i načinu vođenja evidencija od strane proizvođača srodnih proizvoda i uvoznika srodnih proizvoda (Sl. glasnik RS br. 14/24), kojim su, u članu 5. propisani sledeći obrasci:
 
Obrazac PI-PSP I Polugodišnji izveštaj proizvođača srodnih proizvoda
[2.03.2024] – dostavlja se najkasnije do 15. jula
Obrazac GI-PSP II Godišnji izveštaj proizvođača srodnih proizvoda
[2.03.2024] – dostavlja se najkasnije do 15. januara
Obrazac PI-USP I Polugodišnji izveštaj uvoznika srodnih proizvoda
[2.03.2024] – dostavlja se najkasnije do 15. jula
Obrazac GI-USP II Godišnji izveštaj uvoznika srodnih proizvoda
[2.03.2024] – dostavlja se najkasnije do 15. januara
 
NAPOMENA: Shodno Pravilniku o sadržini i načinu vođenja evidencija …, izveštaji se mogu dostaviti i u elektronskom obliku.
 
Prečišćen tekst navedenog zakona i tekst Pravilnika (sa pripadajućim obrascima) možete pronaći u našoj digitalnoj bazi propisa, službenih mišljenja, sudske prakse, modela akata i obrazaca „EKSPERT„.

– PDF obrasci prilagođeni za štampu  – PDF Obrasci za popunjavanje

Obrasce za popunjavanje možete koristiti u većini browser-a. Ukoliko obrazac za popunjavanje u browser-u koji trenutno koristite nema odgovarajući prikaz – pokušajte sa drugim browser-om.