Obrasci SNA i LNA – Nalozi za nabavku, odnosno uvoz proizvoda, bez akcize

NAPOMENA: da biste mogli da preuzimate obrazac/obrasce neophodno je da ste ulogovani i da imate pravo pristupa servisu „Obrasci za popunjavanje“. Detaljnije o pravu pristupa servisu „Obrasci za popunjavanje“ možete videti ovde.


Na osnovu člana 19. stav 4. Zakona o akcizama („Sl. glasnik RS“, br. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43​/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14 – dr zakon, 142/14, 55/15, 103/15, 108/16, 113/17, 30/18, 153/20, 53/21, 75/23), ministar finansija je doneo Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja akcize na proizvode koje proizvođač, odnosno uvoznik prodaje diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama, kao i na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti koji se prodaju na osnovu međunarodnog ugovora („Sl. glasnik RS“, br. 41/09, 56/13, 90/17, 3/19, 75/19), kojim su u članu 3. st. 2. i članu 4. st. 2. propisani sledeći obrasci:

Obrazac SNA Službeni nalog za nabavku, odnosno uvoz proizvoda, bez akcize
[19.01.2019.]
Obrazac LNA Nalog za nabavku, odnosno uvoz proizvoda, bez akcize, za lične potrebe korisnika proizvoda
[19.01.2019.]

Prečišćene tekstove navedenog zakona i Pravilnika (sa pripadajućim obrascima) možete pronaći u našoj digitalnoj bazi propisa, službenih mišljenja, sudske prakse, modela akata i obrazaca „EKSPERT„.

– PDF obrasci prilagođeni za štampu  – PDF Obrasci za popunjavanje

Obrasce za popunjavanje možete koristiti u većini browser-a. Ukoliko obrazac za popunjavanje u browser-u koji trenutno koristite nema odgovarajući prikaz – pokušajte sa drugim browser-om.