Obrasci za izveštavanje o kreditnim poslovima sa inostranstvom

NAPOMENA: da biste mogli da preuzimate obrazac/obrasce neophodno je da ste ulogovani i da imate pravo pristupa servisu „Obrasci za popunjavanje“. Detaljnije o pravu pristupa servisu „Obrasci za popunjavanje“ možete videti ovde.


Na osnovu člana 24. Zakona o deviznom poslovanju („Sl. glasnik RS“, br. 62/06, 31/11, 119/12, 139/14, 30/18), člana 14. stav 1. tačka 9) Zakona o Narodnoj banci Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 72/03, 55/04, 85/05 – dr. zakon, 44/10, 76/12, 106/12, 14/15, 40/15 – US, 44/18), Narodna banka Srbije je donela Odluku o izveštavanju o kreditnim poslovima sa inostranstvom („Sl. glasnik RS“, br. 56/13, 4/15, 42/20), kojom su propisani sledeći obrasci:
 
Obrazac KZ-2
Izveštaj o kreditnom zaduženju
[20.07.2013]
Obrazac KZ-3A
Plan korišćenja po kreditnom zaduženju
[20.07.2013]
Obrazac KZ-3B
Realizacija korišćenja, plan i realizacija otplate po kreditnom zaduženju
[20.07.2013]
Obrazac KZ-5 Izmena ili storno izveštaja o kreditnom zaduženju
[20.07.2013]
Obrazac KZ-7
Specifikacija uz izveštaj o kreditnom zaduženju
[20.07.2013]
Obrazac KO-2
Izveštaj o kreditnom odobrenju
[20.07.2013]
Obrazac KO-3A
Plan korišćenja po kreditnom odobrenju
[20.07.2013]
Obrazac KO-3B
Realizacija korišćenja, plan i realizacija naplate po kreditnom odobrenju
[20.07.2013]
Obrazac KO-5
Izmena ili storno izveštaja o kreditnom odobrenju
[20.07.2013]
Obrazac KOD
Izveštaj o kreditima u dinarima koje je banka odobrila nerezidentima
[20.07.2013]
Obrazac DE
Izveštaj o kratkoročnim bankarskim depozitima u devizama s rokom dospeća od jednog dana do godinu dana
[20.07.2013]
Obrazac G-1
Izveštaj o garanciji/jemstvu po kreditnom poslu između dva nerezidenta u inostranstvu
[20.07.2013]
Obrazac G-2
Izveštaj o stanju garancije/jemstva po kreditnom poslu između dva nerezidenta u inostranstvu
[20.07.2013]
Obrazac FL-1
Izveštaj o stanju obaveza prema inostranstvu po poslovima finansijskog lizinga između rezidenta i nerezidenta
[20.07.2013]
Obrazac FL-2
Izveštaj o stanju potraživanja iz inostranstva po poslovima finansijskog lizinga između rezidenta i nerezidenta
[20.07.2013]
Obrazac O-1
Izveštaj o obavezi rezidenta po spoljnotrgovinskom prometu robe ili usluga koja nije izmirena u roku dužem od godinu dana
[20.07.2013]
Obrazac P-1
Izveštaj o potraživanju rezidenta po spoljnotrgovinskom prometu robe ili usluga koje nije izmireno u roku dužem od godinu dana
[20.07.2013]
Obrazac P-2
Izveštaj o potraživanju rezidenta po prethodno evidentiranom poslu izvoza/uvoza unapred plaćene robe ili usluga po kome nije istekao ugovoreni rok
[20.07.2013]
 
NAPOMENA: Narodna banka Srbije je donela Uputstvo o popunjavanju obrazaca za izveštavanje o kreditnim poslovima sa inostranstvom („Sl. glasnik RS“, br. 102/18), koje možete pronaći u „EKSPERT„-u.
 
 
Prečišćene tekstove navedenih zakona i odluke (sa pripadajućim obrascima) možete pronaći u našoj digitalnoj bazi propisa, službenih mišljenja, sudske prakse, modela akata i obrazaca „EKSPERT„.

– PDF obrasci prilagođeni za štampu  – PDF Obrasci za popunjavanje

Obrasce za popunjavanje možete koristiti u većini browser-a. Ukoliko obrazac za popunjavanje u browser-u koji trenutno koristite nema odgovarajući prikaz – pokušajte sa drugim browser-om.