Obrazac elaborata o opravdanosti kvalifikacije

NAPOMENA: da biste mogli da preuzimate obrazac/obrasce neophodno je da ste ulogovani i da imate pravo pristupa servisu „Obrasci za popunjavanje“. Detaljnije o pravu pristupa servisu „Obrasci za popunjavanje“ možete videti ovde.


Na osnovu člana 26. stav 2. Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 27/18, 6/20 i 129/21), ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je doneo Pravilnik o sadržaju i izgledu obrasca inicijative za razvijanje i usvajanje standarda kvalifikacije („Sl. glasnik RS“, br. 53/20), kojim je propisan sledeći obrazac:
 
Prilog 1 Obrazac elaborata o opravdanosti kvalifikacije
[17.04.2020]

 

Prečišćen tekst navedenog zakona i tekst Pravilnika (sa pripadajućim obrascem) možete pronaći u našoj digitalnoj bazi propisa, službenih mišljenja, sudske prakse, modela akata i obrazaca „EKSPERT„.

 

– PDF obrasci prilagođeni za štampu  – PDF Obrasci za popunjavanje

Obrasce za popunjavanje možete koristiti u većini browser-a. Ukoliko obrazac za popunjavanje u browser-u koji trenutno koristite nema odgovarajući prikaz – pokušajte sa drugim browser-om.