Obrazac evidencione prijave zakupaca na neodređeno vreme u stanovima u svojini građana, zadužbina i fondacija

NAPOMENA: da biste mogli da preuzimate obrazac/obrasce neophodno je da ste ulogovani i da imate pravo pristupa servisu “Obrasci za popunjavanje”. Detaljnije o pravu pristupa servisu “Obrasci za popunjavanje” možete videti ovde.


Na osnovu člana 3. stav 5. Zakona o prijavljivanju i evidentiranju zakupaca na neodređeno vreme u stanovima u svojini građana, zadužbina i fondacija (“Sl. glasnik RS”, broj 96/15), ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je doneo Pravilnik o obrascu evidencione prijave zakupaca na neodređeno vreme u stanovima u svojini građana, zadužbina i fondacija, kao i stanova u postupku vraćanja oduzete imovine (“Sl. glasnik RS”, br. 114/15), kojim je propisan sledeći obrazac:
 
Obrazac evidencione prijave Obrazac evidencione prijave (zakupaca na neodređeno vreme u stanovima u svojini građana, zadužbina i fondacija, kao i stanova u postupku vraćanja oduzete imovine)
[01.01.2016]

 

Tekstove navedenog Zakona i Pravilnika (sa pripadajućim obrascem) možete pronaći u našoj digitalnoj bazi propisa, službenih mišljenja, sudske prakse, modela akata i obrazaca “EKSPERT“.

 

– PDF obrasci prilagođeni za štampu  – PDF Obrasci za popunjavanje

Obrasce za popunjavanje možete koristiti u većini browser-a. Ukoliko obrazac za popunjavanje u browser-u koji trenutno koristite nema odgovarajući prikaz – pokušajte sa drugim browser-om.