Obrazac izveštaja o isplaćenim zaradama

NAPOMENA: da biste mogli da preuzimate obrazac/obrasce neophodno je da ste ulogovani i da imate pravo pristupa servisu „Obrasci za popunjavanje“. Detaljnije o pravu pristupa servisu „Obrasci za popunjavanje“ možete videti ovde.


 

Na osnovu člana 8. stav 3. Zakona o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru („Službeni glasnik RS“, br. 93/12) ministar finansija i privrede je doneo Pravilnik o izveštavanju o isplaćenim zaradama u javnom sektoru („Sl. glasnik RS“, br. 100/12), kojim je, u članu 1. propisan sledeći obrazac:

 

Obrazac:
Obrazac izveštaja o isplaćenim zaradama

[20.10.2012]
 
Prečišćene tekstove navedenih zakona i pravilnika (sa pripadajućim obrascima) možete pronaći u našoj elektronskoj zbirci propisa, službenih mišljenja, sudske prakse i modela akata „EKSPERT„.

– PDF obrasci prilagođeni za štampu  – PDF Obrasci za popunjavanje

Obrasce za popunjavanje možete koristiti u većini browser-a. Ukoliko obrazac za popunjavanje u browser-u koji trenutno koristite nema odgovarajući prikaz – pokušajte sa drugim browser-om.