Obrazac potvrde o radnom angažovanju sezonskog radnika

NAPOMENA: da biste mogli da preuzimate obrazac/obrasce neophodno je da ste ulogovani i da imate pravo pristupa servisu “Obrasci za popunjavanje”. Detaljnije o pravu pristupa servisu “Obrasci za popunjavanje” možete videti ovde.


Na osnovu člana 5. stav 5. Zakona o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima (“Sl. glasnik RS”, br. 50/18), ministar nadležan za poslove rada je doneo Pravilnik o sadržini potvrde o radnom angažovanju sezonskog radnika (“Sl. glasnik RS”, br. 67/18), kojim je u članu 2. stav 1. propisan sledeći obrazac:

Obrazac Potvrda o radnom angažovanju sezonskog radnika
[07.01.2019]
 
Tekstove navedenog Zakona i Pravilnika (sa pripadajućim obrascem) možete pronaći u našoj digitalnoj bazi propisa, službenih mišljenja, sudske prakse, modela akata i obrazaca “EKSPERT“.

– PDF obrasci prilagođeni za štampu  – PDF Obrasci za popunjavanje

Obrasce za popunjavanje možete koristiti u većini browser-a. Ukoliko obrazac za popunjavanje u browser-u koji trenutno koristite nema odgovarajući prikaz – pokušajte sa drugim browser-om.