Obrazac Zahteva za ostvarivanje prava kod Fonda solidarnosti

NAPOMENA: da biste mogli da preuzimate obrazac/obrasce neophodno je da ste ulogovani i da imate pravo pristupa servisu „Obrasci za popunjavanje“. Detaljnije o pravu pristupa servisu „Obrasci za popunjavanje“ možete videti ovde.


Na osnovu člana 140. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17, 95/18 – autentično tumačenje), ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je doneo Pravilnik o sadržaju obrasca zahteva za ostvarivanje prava kod Fonda solidarnosti („Sl. glasnik RS“, br. 31/05, 78/19), kojim je u članu 5. propisan sledeći obrazac:

Obrazac Zahtev za ostvarivanje prava kod Fonda solidarnosti
[09.11.2019]
 
Prečišćene tekstove navedenog Zakona i Pravilnika (sa pripadajućim obrascem) možete pronaći u našoj digitalnoj bazi propisa, službenih mišljenja, sudske prakse, modela akata i obrazaca „EKSPERT„.

– PDF obrasci prilagođeni za štampu  – PDF Obrasci za popunjavanje

Obrasce za popunjavanje možete koristiti u većini browser-a. Ukoliko obrazac za popunjavanje u browser-u koji trenutno koristite nema odgovarajući prikaz – pokušajte sa drugim browser-om.