Obrazac ZP/P PDP – Zahtev za povraćaj/preknjižavanje više plaćenog poreza na dobit

NAPOMENA: da biste mogli da preuzimate obrazac/obrasce neophodno je da ste ulogovani i da imate pravo pristupa servisu „Obrasci za popunjavanje“. Detaljnije o pravu pristupa servisu „Obrasci za popunjavanje“ možete videti ovde.


Poreska uprava je u martu 2015. godine na svojoj internet strani objavila Korisničko uputstvo za primenu Pravilnika o sadržaju i načinu podnošenja poreske prijave poreza na dobit pravnih lica, kojim je propisan sledeći obrazac:

Obrazac: ZP/P PDP Zahtev za povraćaj/preknjižavanje više plaćenog poreza na dobit
[30.03.2015]

Do implementacije softverske podrške za elektronsko podnošenje zahteva, isti se podnosi u papirnom obliku nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave.

 

 

 

– PDF obrasci prilagođeni za štampu  – PDF Obrasci za popunjavanje

Obrasce za popunjavanje možete koristiti u većini browser-a. Ukoliko obrazac za popunjavanje u browser-u koji trenutno koristite nema odgovarajući prikaz – pokušajte sa drugim browser-om.