Otkupna cena stana po Zakonu o stanovanju za 2024. godinu

Podaci za obračun otkupne cene stana po članu 20. Zakona o stanovanju
Za zahteve podnete
u mesecu
Iznos Podatak o bruto zaradi
objavljen u „Sl. glasniku RS“, br.
1 2 3
Januaru 2024. 123.971 6/24 od 26/01/2024
Februaru 2024. 130.405 15/24 od 28/02/2024
Martu 2024. 132.372 25/24 od 26/03/2024
Aprilu 2024. 129.934 37/24 od 26/04/2024

Stupanjem na snagu Zakona o stanovanju i održavanju zgrada („Sl. glasnik RS“, br. 104/16), tj. 31.12.2016. godine, prestao je da važi Zakon o stanovanju („Sl. glasnik RS“, br. 50/91, …, 101/05, 99/11) osim odredbi pojedinih članova, među kojima je i član 20. Zakona o stanovanju – koji ostaje na snazi, odnosno u primeni bez vremenskog ograničenja.

Napomena „Cekos in“-a: S obzirom na to da počev od podataka za januar 2018. godine RZS podatke o prosečnim zaradama po zaposlenom objavljuje po novoj metodologiji, tj. da se mesečna saopštenja o prosečnim zaradama objavljuju 55 dana po isteku meseca na koji se zarade odnose, smatramo da odredbe člana 20. Zakona o stanovanju nisu usklađene sa promenom metodologije za obračun zarada. Kako su ove odredbe i dalje u primeni (bez vremenskog ograničenja), prilikom podnošenja zahteva u određenom mesecu, prema našem mišljenju može se koristiti samo podatak koji je poznat u trenutku podnošenja zahteva.