Referentna kamatna stopa je smanjena na 9%, a samim tim i zatezna kamata i kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode

Izvršni odbor NBS na sednici od 8.5.2014. odlučio je da smanji referentnu kamatnu stopu na 9,00%, pa je shodno tome došlo do promene:

  • zatezne kamate – od 9.5.2014. (naredni dan od dana objavljivanja) stopa zatezne kamate iznosi: 9,0% + 8% = 17,0%
  • kamate za neblagovremeno plaćene javne prihode – od 8.5.2014. stopa kamate iznosi: 9,0% + 10% = 19,0%

Ove kamatne stope se primenjuje do utvrđivanja nove referentne kamatne stope NBS (sednica je zakazana za 12. jun 2014.).

Detaljna objašnjenja vezana za primenu novog Zakona dali smo u časopisu “Informator”, br. 10/2014 od 25. marta 2014.


Korisni linkovi: