Upućivanje na rad kod drugog poslodavca, odnosno u drugi organ

U toku rada zaposleni može biti upućen ili premešten na rad kod drugog poslodavca, odnosno u drugi organ.

Uslovi i slučajevi u kojima zaposleni može biti upućen na rad kod drugog poslodavca, odnosno u drugi organ uređeni su:

 • Zakonom o radu
  („Sl. glasnik RS“, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14), 
 • Zakonom o državnim službenicima
  („Sl. glasnik RS“, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14), 
 • Zakonom o radnim odnosima u državnim organima
  („Sl. glasnik RS“, br. 48/91, 66/91, 44/98 – dr. zakon, 49/99 – dr. zakon, 34/01 – dr. zakon, 39/02, 49/05 – US, 79/05 – dr. zakon, 23/13 – US, 108/13 – dr. zakon, 21/16 – dr. zakon), 
 • Zakonom o sudijama
  („Sl. glasnik RS“, br. 116/08, 58/09 – US, 104/09, 101/10, 8/12 – US, 121/12, 124/12 – US, 101/13, 108/13 – dr. zakon, 111/14, 117/14, 40/15, 63/15 – dr. propis, 106/15),
 • Zakonom o javnom tužilaštvu
  („Sl. glasnik RS“, br. 116/08, 104/09, 101/10, 78/11, 101/11, 38/12 – US, 121/12, 101/13, 108/13 – dr. zakon, 111/14 – US, 117/14, 106/15).

Prečišćeni tekstovi svih navedenih zakona dostupni su u „Ekspert„-u.

 

U „Informator“-u broj 15/2016 detaljno pišemo o:

 • Upućivanje zaposlenog na rad kod drugog poslodavca shodno odredbama Zakona o radu

  • Slučajevi kada zaposleni može biti privremeno upućen na rad kod drugog poslodavca
  • Uslovi za upućivanje na rad kod drugog poslodavca
  • Aneks ugovora o radu pre upućivanja na rad kod drugog poslodavca

   • Model Obaveštenja o ponudi za zaključivanje Aneksa ugovora
   • Model Aneksa ugovora o radu u vezi sa upućivanjem zaposlenog na rad kod drugog poslodavca
  • Radno pravni status zaposlenog kod poslodavca koji ga upućuje na rad
  • Ugovor o radu na određeno vreme sa poslodavcem kod koga je zaposleni upućen
  • Neke pravne posledice upućivanja
  • Otkaz od strane poslodavca kod koga je zaposleni upućen na rad
 • Upućivanje zaposlenog na rad kod drugog poslodavca shodno odredbama Zakona o državnim službenicima
 • Upućivanje zaposlenog na rad kod drugog poslodavca shodno odredbama Zakona o radnim odnosima u državnim organima
 • Upućivanje zaposlenog na rad kod drugog poslodavca shodno odredbama Zakona o sudijama
 • Upućivanje zaposlenog na rad kod drugog poslodavca shodno odredbama Zakona o javnom tužilaštvu