Informator broj 15/2016 od 25.05.2016.

Izdvajamo iz ovog broja:

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PRAVA I PORESKI TRETMAN PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA

SASTAVLJANJE I DOSTAVLJANJE KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2015. GODINU

 • Uvodne napomene
 • Postupak konsolidovanja
 • Dostavljanje konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja Agenciji za privredne registre

POVRAĆAJ VIŠE PLAĆENOG POREZA NA DOBIT ZA 2015. GODINU, AKONTACIJA POREZA NA DOBIT ZA 2016. GODINU I IZMENA MESEČNE AKONTACIJE U TOKU 2016. GODINE

 • Povraćaj više plaćenog poreza na dobit za 2015. godinu
 • Akontacija poreza na dobit za 2015. godinu
 • Izmena mesečne akontacije poreza na dobit u toku 2016. godine

UPUĆIVANJE NA RAD KOD DRUGOG POSLODAVCA, ODNOSNO U DRUGI ORGAN
(detaljnije)

 • Upućivanje zaposlenog na rad kod drugog poslodavca shodno odredbama Zakona o radu
  • Slučajevi kada zaposleni može biti privremeno upućen na rad kod drugog poslodavca
  • Uslovi za upućivanje na rad kod drugog poslodavca
  • Aneks ugovora o radu pre upućivanja na rad kod drugog poslodavca
   • Model Obaveštenja o ponudi za zaključivanje Aneksa ugovora
   • Model Aneksa ugovora o radu u vezi sa upućivanjem zaposlenog na rad kod drugog poslodavca
  • Radno pravni status zaposlenog kod poslodavca koji ga upućuje na rad
  • Ugovor o radu na određeno vreme sa poslodavcem kod koga je zaposleni upućen
  • Neke pravne posledice upućivanja
  • Otkaz od strane poslodavca kod koga je zaposleni upućen na rad
 • Upućivanje zaposlenog na rad kod drugog poslodavca shodno odredbama Zakona o državnim službenicima
 • Upućivanje zaposlenog na rad kod drugog poslodavca shodno odredbama Zakona o radnim odnosima u državnim organima
 • Upućivanje zaposlenog na rad kod drugog poslodavca shodno odredbama Zakona o sudijama
 • Upućivanje zaposlenog na rad kod drugog poslodavca shodno odredbama Zakona o javnom tužilaštvu

POVREDA NAČELA KONKURENTNOSTI U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI – MERA ZABRANE UČEŠĆA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE U SVOJSTVU PONUĐAČA

MINIMALNI TEHNIČKI USLOVI ZA OBAVLJANJE TRGOVINE

 • Minimalni tehnički uslovi za obavljanje trgovine
 • Minimalni tehnički uslovi za obavljanje trgovine na otkupnim mestima
 • Minimalni tehnički uslovi za obavljanje trgovine derivatima nafte i biogorivom

NADZOR NAD PRIMENOM ZAKONA O TRGOVINI

 • Inspekcijski nadzor
 • Ovlašćenja tržišnog inspektora
 • Dužnosti tržišnog inspektora
 • Mere u postupku inspekcijskog nadzora
 • Izmena i prestanak mere
 • Pokretanje i sprovođenje postupka inspekcijskog nadzora