84

0.00  RSD

Nema na zalihama

Zakon o računovodstvu i reviziji

 

SADRŽAJ:
ZAKON O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI – prečišćen tekst
(„Sl. glasnik RS“, br. 46/06 i 111/09)

OSNOVNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 7.)

 • Predmet uređivanja i primena zakona (član 1.)
 • Zakonska, profesionalna i interna regulativa (član 2.)
 • Prevod i objavljivanje profesionalne regulative (član 3.)
 • Ovlašćeni revizor i ovlašćeni interni revizor (član 4.)
 • Sprovođenje ispita za sticanje profesionalnih zvanja (čl. 5. i čl. 6.)
 • Razvrstavanje pravnih lica (član 7.)

ORGANIZACIJA RAČUNOVODSTVA I RAČUNOVODSTVENE ISPRAVE (čl. 8. do čl. 11.)

 • Organizacija računovodstva (član 8.)
 • Računovodstvene isprave (član 9.)
 • Odgovornost za sastavljanje računovodstvenih isprava (član 10.)
 • Rokovi dostavljanja računovodstvenih isprava i rokovi knjićenja (član 11.)

POSLOVNE KNJIGE (čl. 12. do čl. 17.)

 • Pojam i vrste poslovnih knjiga (čl. 12. do čl. 14.)
 • Kontni okvir (član 15.)
 • Poveravanje vođenja poslovnih knjiga i sastavljanja finansijskih izveštaja (čl. 16. i čl. 17.)

POPIS IMOVINE I OBAVEZA (čl. 18. do čl. 20.)

 • Usklađivanje poslovnih knjiga i obaveza vršenja popisa (čl. 18. i čl. 19.)
 • Usaglašavanje potra`ivanja i obaveza (član 20.)

PRIZNAVANJE I PROCENJIVANJE ELEMENATA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA (član 21.)

ZAKLJUČIVANJE POSLOVNIH KNJIGA I ČUVANJE RA ČUNOVODSTVENIH ISPRAVA, POSLOVNIH KNJIGA I FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA (čl. 22. i čl. 23.)

 • Zaključivanje poslovnih knjiga (član 22.)
 • Čuvanje računovodstvenih isprava, poslovnih knjiga i finansijskih izveštaja (član 23.)

FINANSIJSKI IZVEŠTAJI (čl. 24. do čl. 28.)

 • Obaveza sastavljanja finansijskih izveštaja (član 24.)
 • Finansijski izveštaji (čl. 25. i čl. 26.)
 • Konsolidovani finansijski izveštaji (član 27.)
 • Usvajanje i odgovornost za finansijske izveštaje (član 28.)

INTERNA REVIZIJA (član 29.)

DOSTAVLJANJE, REGISTRACIJA, OBRADA I OBELODANJIVANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I PODATAKA O BONITETU PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA (čl. 30. do čl. 36.)

REVIZIJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA (čl. 37. do čl. 49.)

 • Revizija finansijskih izveštaja (član 37.)
 • Obavljanje revizije (član 38.)
 • Davanje i oduzimanje licenci za obavljanje revizije (član 39.)
 • Preduzeća za reviziju (čl. 40. do čl. 49.)

KOMORA OVLAŠĆENIH REVIZORA (čl. 50. do čl. 59.)

 • Osnivanje Komore (član 50.)
 • Poslovi koje obavlja Komora (čl. 51. i čl. 52.)
 • Organi Komore (čl. 53. do čl. 58.)
 • Sredstva za rad Komore (član 59.)

NACIONALNA KOMISIJA ZA RA ČUNOVODSTVO (čl. 60. do čl. 62.)

NADZOR (čl. 63. do čl. 67.)

 • Nadzor nad radom preduzeća za reviziju (čl. 63. do čl. 66.)
 • Nadzor nad radom Komore (član 67.)

KAZNENE ODREDBE (čl. 68. do čl. 69.)

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 70. do čl. 77.)

Odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o računovodstvu i reviziji
(„Sl. glasnik RS“, br. 111/09) koje nisu ušle u prečišćen tekst