zakon-o-racunovodstvu-i-reviziji

0.00  RSD

Nema na zalihama

Zakon o računovodstvu i reviziji (prečišćen tekst, jan. 2012), Analitika računa po Kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike

NAPOMENA: Ova knjiga iz edicije „Propisi“ dostavljena je svim pretplatnicima na stručni časopis „Informator“ i uključena je u cenu pretplate na ovaj stručni časopis. (Detaljnije o časopisu „Informator“)
 

ZAKON O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI
(„Sl. glasnik RS“, br. 46/06, 111/09 i 99/11 – dr. zakon)

OSNOVNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 7.)

 • Predmet uređivanja i primena zakona (član 1.)
 • Zakonska, profesionalna i interna regulativa (član 2.)
 • Prevod i objavljivanje profesionalne regulative (član 3.)
 • Ovlašćeni revizor i ovlašćeni interni revizor (član 4.)
 • Sprovođenje ispita za sticanje profesionalnih zvanja (čl. 5. i čl. 6.)
 • Razvrstavanje pravnih lica (član 7.)

ORGANIZACIJA RAČUNOVODSTVA I RAČUNOVODSTVENE ISPRAVE (čl. 8. do čl. 11.)

 • Organizacija računovodstva (član 8.)
 • Računovodstvene isprave (član 9.)
 • Odgovornost za sastavljanje računovodstvenih isprava (član 10.)
 • Rokovi dostavljanja računovodstvenih isprava i rokovi knjiženja (član 11.)

POSLOVNE KNJIGE (čl. 12. do čl. 17.)

 • Pojam i vrste poslovnih knjiga (čl. 12. do čl. 14.)
 • Kontni okvir (član 15.)
 • Poveravanje vođenja poslovnih knjiga i sastavljanja finansijskih izveštaja (čl. 16. i čl. 17.)

POPIS IMOVINE I OBAVEZA (čl. 18. do čl. 20.)

 • Usklađivanje poslovnih knjiga i obaveza vršenja popisa (čl. 18. i čl. 19.)
 • Usaglašavanje potraživanja i obaveza (član 20.)

PRIZNAVANJE I PROCENJIVANJE ELEMENATA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA (član 21.)

ZAKLJUČIVANJE POSLOVNIH KNJIGA I ČUVANJE RAČUNOVODSTVENIH ISPRAVA, POSLOVNIH KNJIGA I FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA (čl. 22. i čl. 23.)

 • Zaključivanje poslovnih knjiga (član 22.)
 • Čuvanje računovodstvenih isprava, poslovnih knjiga i finansijskih izveštaja (član 23.)

FINANSIJSKI IZVEŠTAJI (čl. 24. do čl. 28.)

 • Obaveza sastavljanja finansijskih izveštaja (član 24.)
 • Finansijski izveštaji (čl. 25. i čl. 26.)
 • Konsolidovani finansijski izveštaji (član 27.)
 • Usvajanje i odgovornost za finansijske izveštaje (član 28.)

INTERNA REVIZIJA (član 29.)

DOSTAVLJANJE, REGISTRACIJA, OBRADA I OBELODANJIVANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I PODATAKA O BONITETU PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA (čl. 30. do čl. 36.)

REVIZIJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA (čl. 37. do čl. 49.)

 • Revizija finansijskih izveštaja (član 37.)
 • Obavljanje revizije (član 38.)
 • Davanje i oduzimanje licenci za obavljanje revizije (član 39.)
 • Preduzeća za reviziju (čl. 40. do čl. 49.)

KOMORA OVLAŠĆENIH REVIZORA (čl. 50. do čl. 59.)

NACIONALNA KOMISIJA ZA RAČUNOVODSTVO (čl. 60. do čl. 62.)

NADZOR (čl. 63. do čl. 67.)

KAZNENE ODREDBE (čl. 68. do čl. 69.)

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 70. do čl. 77.)

Odredbe Zakona o izmenama i dopunama …(„Sl. glasnik RS“, br. 111/09)  koje nisu ušle u prečišćen tekst

 

ANALITIKA RAČUNA PO KONTNOM OKVIRU ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, ZADRUGE, DRUGA PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE

 • Klasa 0 – Neuplaćeni upisani kapital i stalna imovina
 • Klasa 1 – Zalihe i stalna sredstva namenjena prodaji
 • Klasa 2 – Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina
 • Klasa 3 – Kapital
 • Klasa 4 – Dugoročna rezervisanja i obaveze
 • Klasa 5 – Rashodi
 • Klasa 6 – Prihodi
 • Klasa 7 – Otvaranje i zaključak računa stanja i uspeha
 • Klasa 8 – Vanbilansna evidencija
 • Klasa 9 – Obračun troškova i učinaka