Zatezna kamata za septembar, oktobar i novembar 2012.

Na osnovu objavljenog podatka (datum objave: 12.10.2012.) o indeksima potrošačkih cena u Republici Srbiji u septembru 2012. (indeks 102,3) i fiksne stope od 0,5%

  • stopa zatezne kamate za SEPTEMBAR 2012. godine iznosi 2,8115%
    Shodno članu 3. stav 2. Zakona o visini stope zatezne kamate („Sl. list SRJ“, br. 9/01 i „Sl. glasnik RS“, br. 31/11, 73/12 – Odluka US), ova stopa se koristi i za obračune zatezne kamate za dane docnje nastale u OKTOBRU i NOVEMBRU 2012. godine, sve do objavljivanja podatka o potrošačkim cenama u oktobru 2012. godine (očekivani datum: 13.11.2012.)
  • Navedena stopa zatezne kamate se primenjuje za obračune koji se vrše od 12.10.2012. (datum izrade obračuna)

Skrećemo pažnju da se shodno Odluci Ustavnog suda od 27.07.2012. primenjuje proporcionalni umesto konformnog metoda obračuna zatezne kamate. (detaljnije)

 


Korisni linkovi: