Informator broj 5/2021 od 29.01.2021.Iz novog broja časopisa "Informator" izdvajamo:


 • Usklađeni dinarski iznosi poreskih oslobođenja i oslobođenja od plaćanja doprinosa - sa primenom od 1.02.2021. godine

 • Povraćaj više uplaćenih doprinosa za 2020. godinu i prestanak obaveze plaćanja doprinosa u toku 2021. godine

 • Prva rata odloženih poreza i doprinosa za privredne subjekte u privatnom sektoru dospeva za plaćanje 10.02.2021. godine

 • Prava na finansijsku podršku porodici sa decom i novčana davanja porodiljama na teritoriji Grada Beograda od 1.01.2021. godine

Datum izdanja: 29. januar 2021.

Obim: 146 strana, Format: A5

  Poruči


   Elektronsko izdanje časopisa


 

 


SADRŽAJ:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

II. PORESKI TRETMAN PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA, SOLIDARNIH POMOĆI I DRUGIH PRIMANJA ZAPOSLENIH I LICA VAN RADNOG ODNOSA


 • Primanja koja imaju karakter zarade

 • Prava i fiskalni tretman za isplate naknada troškova i drugih primanja zaposlenima

 • Naknada troškova pogrebnih usluga u slučaju smrti zaposlenog, penzionisanog zaposlenog, člana porodice zaposlenog i drugih lica

 • Solidarne pomoći

  • Solidarna pomoć u slučaju smrti zaposlenog, penzionisanog zaposlenog, člana porodice zaposlenog i drugih lica

  • Solidarna pomoć zaposlenom za slučaj rođenja deteta

  • Davanje zaposlenom koje se opštim aktom kod poslodavca karakteriše kao solidarna pomoć za koje nije predviđeno poresko oslobođenje

  • Solidarne pomoći za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice

 • Novčane pomoći

  • Novčane pomoći koje služe za lečenje u zemlji i inostranstvu

  • Novčane pomoći fizičkim licima koja nisu zaposlena kod davaoca a koje ne predstavljaju ekvivalent za njihov rad

 • Druge pomoći

  • Pomoć koja se isplaćuje zbog uništenja ili oštećenja imovine usled elementarnih nepogoda ili drugih vanrednih događaja

  • Organizovana socijalna i humanitarna pomoć iz sredstava obezbeđenih organizovanom akcijom prikupljanja

  • Stipendije i krediti učenika i studenata

 • Nagrade i druga slična davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca, a koja proizlaze iz rada ili druge vrste doprinosa delatnosti isplatioca

 • Naknada troškova boravka fizičkim licima koji učestvuju u programima Evropske unije

 • Proizvodni rad i praktična nastava učenika i studenata i učenje kroz rad u dualnom obrazovanju

III. USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI PORESKIH OSLOBOĐENJA I OSLOBOĐENJA OD PLAĆANJA DOPRINOSA - SA PRIMENOM OD 1. FEBRUARA 2021. GODINE


 • Usklađeni dinarski iznosi poreskih oslobođenja iz Zakona o porezu na dohodak građana

 • Usklađeni dinarski iznos iz člana 13. stav 3. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

IV. DAN DRŽAVNOSTI SRBIJE - SRETENJE PRAZNUJE SE 15. I 16. FEBRUARA 2021. GODINE


 • Pravo na NAKNADU zarade za dane praznika u kojima zaposleni ne radi

  • Pravo na naknadu zarade za vreme praznovanja Sretenja - Dana državnosti

  •  Visina i obračun naknade zarade za vreme praznovanja

   • Primeri obračuna naknade zarade za odsustvovanje sa rada za vreme praznovanja Dana državnosti

   • Primer obračuna naknade zarade za lica koja nisu ostvarila zaradu u prethodnih 12 meseci

  • Obračun naknade zarade za dane praznika zaposlenima koji su po drugom osnovu odsutni sa rada

 • Pravo zaposlenog na zaradu i uvećanu zaradu za rad na dane praznika i način obračuna

  • Pravo na zaradu i uvećanu zaradu za rad na dan državnog praznika (15. i 16. februara)

  • Primer obračuna zarade i uvećane zarade za rad u dane državnog praznika 15. i 16. februara 2021. godine

 • Naknada zarade za vreme odsustvovanja sa rada i uvećana zarada za rad na dan praznika za zaposlene u javnim preduzećima i javnim službama

  • U javnim preduzećima

  • U javnim službama

 • Naknada plate za vreme odustvovanja sa rada i uvećana plata za rad na dan praznika za državne službenike i nameštenike

 • Plata i uvećana plata zaposlenih u organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave za vreme odsustvovanja sa rada i za rad na dan praznika

 • Prilog: Posebni kolektivni ugovori, sa iznosima uvećanja zarade za rad na dan praznika u višem iznosu nego što je propisano u Zakonu o radu

V. PRVA RATA ODLOŽENIH POREZA I DOPRINOSA ZA PRIVREDNE SUBJEKTE U PRIVATNOM SEKTORU DOSPEVA ZA PLAĆANJE 10. FEBRUARA 2021. GODINE

VI. OSVRT NA OBAVEŠTENJE NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE U VEZI SA FISKALNIM TRETMANOM PRIMANJA KOJA KAO DODATNA SREDSTVA OD POSLODAVCA OSTVARI KANDIDAT UKLJUČEN U PROGRAM "MOJA PRVA PLATA"

VII. POVRAĆAJ VIŠE UPLAĆENIH DOPRINOSA ZA 2020. GODINU I PRESTANAK OBAVEZE PLAĆANJA DOPRINOSA U TOKU 2021. GODINE


 • Povraćaj više uplaćenih doprinosa za socijalno osiguranje za 2020. godinu

  • Pravo na povraćaj više uplaćenih doprinosa

  • Podnošenje zahteva za izdavanje Uverenja o osnovici na koju je plaćen doprinos za PIO za prethodnu godinu

  • Obračun prava na povraćaj više plaćenih doprinosa

   • Povraćaj više uplaćenih doprinosa po osnovu zarade za osiguranika zaposlenog koji radi kod jednog poslodavca

   • Povraćaj više plaćenih doprinosa (za PIO, zdravstvo i nezaposlenost) iz zarade za osiguranika zaposlenog koji radi kod dva ili više poslodavaca

   • Povraćaj više uplaćenih doprinosa za lice koje ostvaruje prihode po više različitih osnova

   • Povraćaj više plaćenog doprinosa za PIO i zdravstvo po osnovu ugovorenih naknada za lica koja nisu obavezno osigurana po drugom osnovu

  • Uverenje Fonda PIO o osnovici na koju je plaćen doprinos za PIO

  • Zahtev za povraćaj koji se podnosi Poreskoj upravi

  • Realizacija povraćaja više plaćenih doprinosa za 2020. godinu za zaposlene kod poslodavaca u privatnom sektoru koji su koristili fiskalne pogodnosti a čije je plaćanje odloženo

 • Mogućnost prestanka uplate doprinosa iz ugovorene naknade u toku 2021. godine

  • Pravo na prestanak uplate doprinosa za PIO iz ugovorene naknade u toku 2021. godine

  • Podnošenje zahteva i donošenje rešenja

   • Zahtev koji podnosi obveznik doprinosa

   • Potvrda poslodavca o isplaćenoj zaradi

   • Rešenje o prestanku plaćanja doprinosa

VIII. OD 1. FEBRUARA 2021. GODINE U PRIMENI SU USKLAĐENI ELEMENTI ZA OBRAČUN NOVČANE NAKNADE LICIMA KOJA OSTVARUJU PRAVA NA OVU NAKNADU KOD NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE

IX. PRAVO NA NAKNADU ZARADE I NA INVALIDSKI DODATAK ZAPOSLENOG RATNOG VOJNOG INVALIDA ZA VREME BOLOVANJA


 • Prilog - model potvrde

X. PRAVA NA FINANSIJSKU PODRŠKU PORODICI SA DECOM I NOVČANA DAVANJA PORODILJAMA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA OD 1. JANUARA 2021. GODINE


 • Nominalni iznosi roditeljskog dodatka, paušala za nabavku opreme za dete i dečijeg dodatka i cenzusa za ostvarivanje prava na dečiji dodatak od 1.01.2021. godine, na nivou Republike Srbije

 • Dodatni oblici zaštite zaposlenih i nezaposlenih porodilja na teritoriji grada Beograda

  • Visina prava na novčana davanja porodiljama na teritoriji grada Beograda u 2021. godini

  • Uslovi za ostvarivanje prava na novčana davanja zaposlenim i nezaposlenim porodiljama

  • Način ostvarivanja prava na novčana davanja zaposlenim i nezaposlenim porodiljama

  • Pravo na stalnu novčanu pomoć roditeljima trojki, četvorki, petorki, šestorki i duplih blizanaca

  • Dodela bebi paketa novorođenoj deci na teritoriji grada Beograda

  • Pravo na novogodišnju novčanu čestitku majkama prvorođenog dečaka i prvorođene devojčice, rođenih 1. januara u porodilištima na teritoriji grada Beograda

  • Ukupna prava na novčana davanja porodiljama u Beogradu

XI. PITANJA I ODGOVORI

XII. OPOREZIVANJE REZIDENATA REPUBLIKE SRBIJE ZAPOSLENIH NA STRANIM BRODOVIMA I UGOVORI O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA (UIDO)

XIII. LISTA JURISDIKCIJA SA PREFERENCIJALNIM PORESKIM SISTEMOM

XIV. PREGLED STOPA POREZA PO ODBITKU NA AUTORSKE NAKNADE, DIVIDENDE I KAMATE PROPISANIH UGOVORIMA O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA - važeći na dan 1.01.2021. godine -

XV. SPISAK DRŽAVA SA KOJIMA JE SRBIJA ZAKLJUČILA SPORAZUME O SOCIJALNOM OSIGURANJU - važeći na dan 1.01.2021. godine -

XVI. SLUŽBENA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA