Minimalna cena rada u 2023. godini

Na osnovu člana 112. stav 2. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-US, 113/17, 95/18 - dr. propis) Vlada Republike Srbije je donela Odluku o visini minimalne cene rada za period januar-decembar 2023. godine.

Prema ovoj Odluci:

  • Minimalna cena rada, bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za period januar-decembar 2023. godine iznosi 230,00 dinara (neto), po radnom času.

Odluka je objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 105/22 od 14. septembra 2022. godine.