Minimalna neto zarada u 2005. godini

Na osnovu člana 84. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 70/01 i 73/01) koji je bio u primeni do 22.03.2005. godine, Vlada RS, sindikati: Asocijacija slobodnih i nezavisnih sindikata, Ujedinjeni granski sindikat "Nezavisnost", Savez samostalnih sindikata Srbije i Unija poslodavaca Srbije, su sporazumno utvrđivali visinu minimalne neto zarade po satu za 2002, 2003, 2004. godinu i za period V-VI/2005 godine.
Zakonom o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/05 i 61/05), koji je u primeni od 23.03.2005. godine, minimalna zarada je regulisana čl. 111. - 113., a utvrđuje se odlukom Socijalno ekonomskog saveta osnovanog za teritoriju Republike Srbije.
Pregled minimalnih neto zarada po satu u 2005. godini dajemo u nastavku:
 

Rb.

Period 

IZNOS

Visina minimalne zarade objavljena
u "Sl. glasniku RS", broj:

1

2

3

4

 1.

januar - jun 2005. godine 

38,50 din/h

10/05 od 1.02.2005.

 2.

jul - decembar 2005. godine

41,00 din/h

58/05 od 8.07.2005.