Obrasci Bilans stanja i Bilans uspeha - druga pravna lica

Na osnovu člana 30. stav 2. Zakona o računovodstvu ("Službeni glasnik RS", br. 73/19, 44/21 - dr. zakon), ministar finansija je doneo Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja i sadržini i formi obrasca statističkog izveštaja za druga pravna lica ("Sl. glasnik RS", br. 89/20), kojim su, u članu 2. stav 1. propisani obrasci koji se primenjuju počev od finansijskih izveštaja koji se sastavljaju na dan 31. decembra 2021. godine, a dajemo ih u nastavku:
 
Obrazac: Bilans stanja Bilans stanja na dan od ____ do ____ 20__. godine (za druga pravna lica)
[28.11.2021]
Poreska prijava za akontaciono - konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti
Obrazac: Bilans uspeha Bilans uspeha za period od ____ do ____ 20__. godine (za druga pravna lica)
[28.11.2021]
Poreska prijava za akontaciono - konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti
Obrazac: Statistički izveštaj Statistički izveštaj za 20____ godinu (za druga pravna lica)
[28.11.2021]
Poreska prijava za akontaciono - konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti
 
    Obrasci u PDF formatu
Obrasci u PDF formatu sa mogućnošću popunjavanja ("Obrasci za popunjavanje")

 

Tekstove navedenog zakona i Pravilnika (sa pripadajućim obrascima) možete pronaći u našoj elektronskoj zbirci propisa, službenih mišljenja, sudske prakse i modela akata "EKSPERT".