Obrazac Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o ostalom rezultatu, Izveštaj o tokovima gotovine i Izveštaj o promenama na kapitalu - za privredna društva, zadruge i preduzetnike

Na osnovu člana 30. stav 1. Zakona o računovodstvu ("Službeni glasnik RS", broj 73/19, 44/21-dr. zakon), ministar finansija doneo je Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja i sadržini i formi obrasca statističkog izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike ("Sl. glasnik RS", br. 89/20), kojim su, u članu 2. stav 1., propisani obrasci koji se primenjuju počev od finansijskih izveštaja koji se sastavljaju na dan 31. decembra 2021. godine, a dajemo ih u nastavku:
 
Obrazac: Bilans stanja
Prilog 1 - Bilans stanja za privredna društva, zadruge i preduzetnike 
[25.11.2021.]
Bilans stanja - preduzeća
Obrazac: Bilans uspeha
Prilog 2 - Bilans uspeha za privredna društva, zadruge i preduzetnike 
[25.11.2021.]
Bilans uspeha - preduzeća
Obrazac: Izveštaj o ostalom rezultatu
Prilog 3 - Izveštaj o ostalom rezultatu za privredna društva, zadruge i preduzetnike
[25.11.2021.]
Izveštaj o tokovima gotovine
Obrazac: Izveštaj o tokovima gotovine
Prilog 4 - Izveštaj o tokovima gotovine za privredna društva, zadruge i preduzetnike
[25.11.2021.]
Izveštaj o promenama na kapitalu
Obrazac: Izveštaj o promenama na kapitalu
Prilog 5 - Izveštaj o promenama na kapitalu za privredna društva, zadruge i preduzetnike
[25.11.2021.]
Statistički aneks
Obrazac: Statistički izveštaj za privredna društva, zadruge i preduzetnike Prilog 6 -Statistički izveštaj za privredna društva, zadruge i preduzetnike
[25.11.2021.]
Statistički aneks
 
    Obrasci u PDF formatu
Obrasci u PDF formatu sa mogućnošću popunjavanja ("Obrasci za popunjavanje")
 
Tekstove navedenog zakona i pravilnika (sa pripadajućim obrascima) možete pronaći u našoj elektronskoj zbirci propisa, službenih mišljenja, sudske prakse i modela akata "EKSPERT".