Obrazac Evidencioni karton zaposlenog - APV

Na osnovu člana 192. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/16, 113/17, 113/17 - dr. zakon, 95/18, 114/21), člana 9. Odluke o službi za upravljanje ljudskim resursima ("Sl. list APV", br. 65/16), čl. 35. i 36. st. 2. Pokrajinske skupštinske odluke o Pokrajinskoj vladi ("Sl. list APV", br. 37/14), Pokrajinska vlada donela je Odluku o kadrovskoj evidenciji o zaposlenima ("Sl. list APV", br. 5/17), kojom je u članu 4. stav 1. propisan sledeći obrazac:

Obrazac: Evidencioni karton zaposlenog Evidencioni karton zaposlenog
[02.02.2017]
Poreska prijava za akontaciono - konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti
 
    Obrasci u PDF formatu
Obrasci u PDF formatu sa mogućnošću popunjavanja ("Obrasci za popunjavanje")

 

Tekstove navedenog zakona i Odluka možete pronaći u našoj digitalnoj bazi propisa, službenih mišljenja, sudske prakse, modela akata i obrazaca "EKSPERT".