Članarine komorama i zadružnim savezima od 1.01.2012. do 31.12.2012. godine

Članarine komorama:
Komora Srbije, Komora AP Vojvodine, Komora Beograda, Komora Kosova i Metohije, Sremska privredna komora, Komora Kikinde, Komora Kragujevca, Komora Kraljeva, Komora Kruševca, Komora Leskovca, Komora Novog Sada, Komora NIša, Komora Pančeva, Komora Požarevca, Komora Sombora, Komora Subotice, Komora Užica, Komora Valjeva, Komora Zaječara, Komora Zrenjanina.

Članarine zadružnim savezima:
Doprinos Zadružnom savezu Srbije, Članarina Zadružnom savezu Vojvodine – Novi Sad, Članarina Osnovnom zadružnom savezu Braničevskog i Podunavskog okruga.

 


 

Članarine komorama

Komora SRBIJE („Sl. glasnik RS“, br. 103/11)

 • Osnovica: bruto zarada zaposlenih.
 • Stopa: 0,190%
 • Napomena: Članovi koji imaju do 10 zaposlenih plaćaju paušalno, i to 5.000,00 odjednom za celu godinu najkasnije do 30.06.2012. godine
 • Uplatni račun; banka; poziv na broj:
  205-2238-67; Komercijalna banka AD, Beograd; sa oznakom šifre plaćanja 253
   

Komora AP Vojvodine („Sl. glasnik RS“, br. 100/11)

 • Osnovica: bruto zarada zaposlenih, bez umanjenja po osnovu oslobađanja i olakšica.
 • Stopa: 0,20%
 • Napomena: Preduzetnici (zanatske, ugostiteljske, trgovinske i druge radnje) članovi opštih udruženja preduzetnika, plaćaju članarinu tim udruženjima u skladu sa odlukom njihovih organa. Zemljoradničke zadruge i drugi oblici udruživanja zemljoradnika, nisu u obavezi da plaćaju napred navedenu članarinu, ako obračunavaju i plaćaju članarinu Zadružnom savezu Vojvodine u skladu sa Odlukom Zadružnog saveza Vojvodine.
 • Uplatni račun; banka; poziv na broj:
  355-1000148-88; Vojvođanska banka, filijala Novi Sad,
  105-800366-69; AIK banka Niš – GF Novi Sad
   

Komora BEOGRADA („Sl. list grada Beograda“, br. 49/11)

 • Osnovica: bruto zarada zaposlenih, bez umanjenja po osnovu oslobađanja i olakšica.
 • Uplatni račun; banka; poziv na broj:
  205-12225-79; Komercijalna banka AD Beograd; sa pozivom na PIB
 • Napomene:
  članovi koji imaju do 10 zaposlenih: plaćaju u paušalnom iznosu od 9.000 din do 30.06.2012.;
  opšta udruženja preduzetnika: plaćaju u paušalnom iznosu od 36.000 dinara u 4 jednake rate do 31.12.2012. godine, a za uplatu u celosti do 31.03.2012. godine iznos je 27.000 dinara.
 • Stope:

  • 0,255% za delatnosti: Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija (35.1; 35.2); Proizvodnja derivata nafte (19.20); Proizvodnja higijenskih proizvoda (20.30; 20.41; 20,42; 21.10; 21.20); Ponovna upotreba materijala (38.31; 38.32); Trgovina na veliko (45.1; 45.2; 45.3; 45.4; 46.1; 46.3; 46.4; 46.5; 46.6; 47.7.; 46.9); Vazdušni saobraćaj (51.10; 51.21; 51.22; 52.23; 77.35); Cevovodni transport (49.50); Poštanske aktivnosti (53.10; 53.20); Telekomunikacije (61.10; 61.20; 61.30; 61.90); Finansijske delatnosti i delatnosti osiguranja (64.1; 64.2; 64.3; 64.9; 65.1; 65.2; 65.3; 66.1; 66.2; 66.3); Poslovanje nekretninama (68.1; 68.2; 68.3); Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti (77.1; 77.2; 77.3; 77.4; 62.01; 62.02; 62.03; 62.09; 69.10; 69.20; 70.2; 71.1; 71.2; 73.1; 74.1; 74.2; 74.3; 74.7; 75.0); Kockanje i klađenje (92.0)
  • 0,190% za delatnosti: Proizvodnja papira, izdavačka delatnost, štampanje i umnožavanje (17.1; 58.1; 18.1; 18.2); Proizvodnja pića (11.00); Proizvodnja gotove hrane za domaće životinje (10.9); Proizvodnja električnih mašina, aparata, opreme i uređaja (25.7; 25.9; 28.1; 28.2; 28.3; 28.4; 28.9; 27.1; 27.4; 27.5; 26.1; 26.2; 26.3; 26.4; 26.5; 26.6); Trgovina na malo (47.3; 47.4; 47.5; 47.6; 47.7; 47.8; 95.2); Šumarstvo i lov (01.7; 02.1; 02.2; 02.3; 02.4)
  • 0,132% za delatnosti: Železnički prevoz putnika (49.1; 49.2); Drumski prevoz tereta (49.3; 49.4)
  • 0,100% za sve ostale članove Komore
    

Komora KOSOVA I METOHIJE („Sl. glasnik RS“, br. 105/12)

 • Osnovica: ostvarene bruto zarade zaposlenih.
 • Stopa: 0,280%
 • Napomena: Članovi Komore koji imaju do 10 zaposlenih radnika, plaćaju godišnju članarinu u paušalnom iznosu u visini od 4.000,00 dinara. Uplata se vrši odjednom za celu godinu, najkasnije do 30. novembra 2012. godine.
 • Uplatni račun; banka; poziv na broj:
  205-21992-72; Komercijalna banka AD Beograd, ekspozitura Zvečan
   

SREMSKA PRIVREDNA KOMORA („Sl. glasnik RS“, br. 2/12 i „Sl. list APV“, br. 23/11)
Doprinos plaćaju obveznici sa opština: Inđija, Irig, Pećinci, Ruma, Sremska Mitrovica, Stara Pazova i Šid.

 • Osnovica: isplaćena mesečna bruto zarada bez umanjenja po osnovu oslobođenja i olakšica.
 • Stopa: 0,25%
 • Napomena: Preduzeća i preduzetnici koji nemaju zaposlene radnike, kao i oni koji imaju do 5 zaposlenih radnika plaćaju doprinos (članarinu) Komori u iznosu od 6.000,00 dinara za celu godinu. Uplata godišnjeg iznosa se može izvršiti odjednom do 30. juna 2012. godine ili u jednakim mesečnim ratama.
  Zemljoradničke zadruge obračunavaju i plaćaju doprinos (članarinu) Okružnom zadružnom savezu Srema po stopi koju utvrdi nadležni organ tog saveza.
 • Uplatni račun; banka; poziv na broj:
  355-1003279-07; Vojvođanska banka AD Novi Sad, filijala S. Mitrovica
  205-61610-43; Komercijalna banka a.d. Beograd, filijala S. Mitrovica
  160-39489-46; Banca Intesa a.d. Beograd, PJ S. Mitrovica
  310-326-11; NLB banka a.d.  Novi Sad, filijala S. Mitrovica
  340-32219-79; Erste bank a.d.  Novi Sad, filijala S. Mitrovica
   

Komora KIKINDE („Sl. glasnik RS“, br. 3/12)

 • Osnovica:ostvarene bruto zarade zaposlenih bez umanjenja po osnovu oslobađanja i olakšica.
 • Stopa: 0,25%
 • Napomena: Članovi Komore su pravna i fizička lica koja obavljaju registrovanu privrednu delatnost na području opština za koje je Komora osnovana (opštine Kikinda, Novi Kneževac i Čoka), i to: privredna društva (AD, DOO…) i drugi oblici organizovanja koji obavljaju privrednu delatnost, banke i druge finansijske organizacije, organizacije za osiguranje imovine i lica, preduzetnici koji u vidu registrovanog zanimanja obavljaju privrednu delatnost i njihove zadruge su članovi Komore preko Opštih udruženja preduzetnika (preduzetnici su članovi Opštih udruženja preduzetnika i u obavezi su da svojim Udruženjima plaćaju članarinu), zemljoradničke zadruge, poljoprivredna gazdinstva i drugi oblici organizovanja zemljoradnika, delovi preduzeća, banaka i osiguravajućih zavoda (filijale, ekspoziture, poslovnice, poslovne jedinice, ogranci…) koji obavljaju delatnost na području Komore, sa sedištem van područja Komore.
 • Uplatni račun; banka; poziv na broj:
  160-19012-76; Banca Intesa AD Beograd, RJ Kikinda
  310-512-35; Continental banka AD Novi Sad, filijala Kikinda
  355-1001814-37; Vojvođanska banka AD Novi Sad, filijala Kikinda
  165-4660-33; Hypo Alpe Adria bank Beograd, filijala Kikinda
   

Komora KRAGUJEVCA („Sl. glasnik RS“, br. 99/11)

 • Osnovica:ostvarene bruto zarade zaposlenih.
 • Stopa: 0,25%
 • Napomena: Članovi Komore koji imaju do 5 zaposlenih plaćaju godišnju članarinu u paušalnom iznosu od 6.000 dinara, a članovi koji imaju od 6 do 10 zaposlenih, plaćaju godišnju članarinu Komori u pušalnom iznosu 12.000 dinara. Uplata se vrši mesečno, s tim da uplaćeni iznos ne može biti manji od 500 dinara.
  Preduzetnici (zanatske, ugostiteljske, trgovinske i druge radnje) članovi opštih udruženja preduzetnika – samostalnih privrednika, koji imaju do 5 zaposlenih plaćaju godišnju članarinu Komori u iznosu od 3.000 dinara, a preduzetnici koji imaju preko 5 zaposlenih, plaćaju godišnju članarinu u iznosu od 6.000 dinara. Uplata se vrši mesečno, s tim da uplaćeni iznos ne može biti manji od 250 dinara.
 • Uplatni račun; banka; poziv na broj:
  150-65-40; Credy banka AD Kragujevac,
  160-18056-34; Banca Intesa AD Kragujevac
  245-2053-83; Agrobanka AD Beograd, ekspozitura Kragujevac; poziv na broj:  matični broj obveznika
   

Komora KRALJEVO („Sl. glasnik RS“, br. 100/11)
Članarinu plaćaju obveznici sa teritorija opština: Vrnjačka Banja, Gornji Milanovac, Kraljevo, Lučani, Novi Pazar, Raška, Sjenica, Tutin i Čačak.

 • Osnovica:bruto zarade zaposlenih, bez umanjenja po osnovu oslobađanja i olakšica.
 • Stopa: 0,32%
 • Napomena: Članovi Komore koji nemaju zaposlene ili imaju do pet zaposlenih, plaćaju doprinos (članarinu) u paušalnom iznosu od 6.000 dinara godišnje. Uplata se vrši odjednom, najkasnije do 30. juna 2012. godine.
  Preduzetnici (zanatske, ugostiteljske, trgovinske i druge radnje) plaćaju članarinu Komori u iznosu od 250,00 dinara mesečno.
 • Uplatni račun; banka; poziv na broj:
  160-17848-76; Banca Intesa AD Beograd, PJ Kraljevo
  155-9070-57; Čačanska banka AD Čačak, PJ Kraljevo
   

Komora KRUŠEVCA („Sl. glasnik RS“, br. 99/11)

 • Osnovica: bruto zarada zaposlenih.
 • Stopa: 0,30% (s tim da obračunati i uplaćeni iznos ne može biti manji od 500,00 dinara mesečno)
 • Napomena: Preduzetnici (zanatske, ugostiteljske, trgovinske i druge radnje), članovi opštih udruženja preduzetnika, plaćaju godišnju članarinu komori, i to: do pet zaposlenih 1.200,00 dinara, a preko pet zaposlenih godišnju članarinu u visini od 2.500,00 dinara. Uplata se vrši kvartalno, najkasnije do isteka tekućeg kvartala.
 • Uplatni račun; banka; poziv na broj:
  160-44878-78; Banca Intesa AD, Beograd
  250-3140000195030-31; Eurobank EFG štedionica AD, Beograd
  180-5201210016480-35; Alpha bank AD, Beograd
  205-72444-36; Komercijalna banka AD, Bgd
  290-10063-24;  Univerzal banka AD Beograd, filijala Kruševac; sa pozivom na broj:  PIB preduzeća
   

Komora LESKOVCA („Sl. glasnik RS“, br. 3/12)

 • Osnovica: bruto zarada radnika članica Komore, bez umanjenja po osnovu oslobađanja i olakšica.
 • Stopa: 0,34% (s tim da obračunati i uplaćeni iznos ne može biti manji od 600,00 dinara)
 • Napomena: Opšta i specijalizovana udruženja kao kolektivni članovi Komore obavezni su da plaćaju članarinu u paušalnom iznosu od 24.000,00 dinara u četiri jednake rate do 31.12.2012. godine. Ukoliko Opšte udruženje izvrši uplatu celokupne članarine do 31.03.2012. godine, ista će iznositi 18.000,00 dinara
 • Uplatni račun; banka:
  180-7161210003279-59; Alpha bank a.d., Beograd
  245-0044132101096-17; PB Agrobanka a.d. Beograd
  115-17071-67; KBC banka.

Komora NOVOG SADA („Sl. glasnik RS“, br. 94/11 i „Sl. list APV“, br. 21/11)

 • Osnovica: ostvarene bruto zarade zaposlenih, bez umanjenja po osnovu oslobađanja i olakšica.
 • Stopa: 0,29%
 • Napomena: Članovi koji imaju od 0 do 10 zaposlenih plaćaju članarinu Komori u paušalnom iznosu od 15.000,00 dinara godišnje, sa rokom uplate do 30.06.2012. godine.
  Preduzetnici (zanatske, ugostiteljske, trgovačke radnje i drugi oblici poslovanja) plaćaju članarinu Komori po stopi od 1% na osnovicu na koju plaćaju porez na dohodak građana za prihode od obavljanja samostalne delatnosti.
 • Uplatni račun; banka; poziv na broj:
  355-1003257-73; Vojvođanska banka AD, filijala Novi Sad
  245-0155352101124-85; Agrobanka AD, Novi Sad
  310-49-66; NLB banka AD, Novi Sad
  160-932202-77; Banca Intesa, Novi Sad; sa pozivom na PIB
   

Komora NIŠA („Sl. glasnik RS“, br. 3/12)

 • Osnovica: ostvarene bruto zarade zaposlenih i poslodavaca.
 • Stopa:

  • za banke i druge finansijske organizacije, zajednice osiguranja imovine i lica i zadruge: 0,35%
  • za preduzeća i delove preduzeća: 0,29%
 • Napomena: Članovi RPK Niš koji imaju do 10 zaposlenih radnika, plaćaju godišnju članarinu u paušalnom iznosu od 6.000,00 dinara, odjednom za celu godinu, sa rokom uplate do 30.06.2012. godine.
  Preduzetnici (zanatske, ugostiteljske, trgovinske i druge radnje), članovi opštinskih udruženja samostalnih preduzetnika plaćaju članarinu tim udruženjima u skladu sa odlukom njihovih organa i ovom odlukom.
  Zemljoradničke zadruge i preduzeća u poljoprivredi, kao i drugi zakonom utvrđeni oblici udruženja u RPK Niš preko Saveza zemljoradničkih zadruga nišavskog, pirotskog i topličkog okruga, plaćaju članarinu Regionalnoj privrednoj komori Niš.
 • Uplatni račun; banka; poziv na broj:
  105-909-18; AIK banka Niš,
  245-62809-78; Agrobanka a.d., Beograd,
  165-25518-24; Hypo Alpe Adria Banka a.d., Beograd,
   325-9500800002129-64; OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad, poziv na broj 01-1140/4, šifra plaćanja 253

Komora PANČEVA („Sl. glasnik RS“, br. 100/11)
Doprinos plaćaju obveznici sa teritorije Južnog Banata.

 • Osnovica: isplaćene bruto zarade.
 • Stopa: 0,30%
 • Uplatni račun; banka; poziv na broj:
  200-2280680101001-12; Banka Poštanska štedionica
   

Komora POŽAREVCA („Sl. glasnik RS“, br. 99/11)

 • Osnovica: isplaćena bruto zarada.
 • Stopa: 0,192%
 • Uplatni račun; banka; poziv na broj:
  205-9138-28;  Komercijalna banka AD; šifra plaćanja: 253
   

Komora SOMBORA („Sl. list APV“, br. 23/11, „Sl. glasnik RS“, br. 1/12)
Doprinos plaćaju obveznici sa teritorija opština Apatin, Kula, Sombor i Odžaci

 • Osnovica: isplaćena mesečna bruto zarada bez umanjenja po osnovu oslobađanja i olakšica.
 • Stopa: 0,275%
 • Napomena: Preduzeća koja nemaju zaposlenih ili imaju do 5 zaposlenih radnika, plaćaju doprinos (članarinu) Komori godišnje u iznosu od 1.800,00 dinara. Uplata se vrši u mesečnom iznosu od po 150,00 dinara.
 • Uplatni račun; banka; poziv na broj:
  355-1007950-59; Vojvođanska banka, filijala Sombor
   

Komora SUBOTICE („Sl. glasnik RS“, br. 100/11)
Doprinos plaćaju obveznici sa područja opština: Mali Iđoš, Bačka Topola, Ada, Kanjiža, Senta i Subotica.

 • Osnovica: ostvarena bruto zarada zaposlenih u tekućem mesecu, bez umanjenja po osnovu oslobađanja i olakšica.
 • Stopa: 0,30%
 • Napomena: Članovi Komore koji nemaju zaposlene ili imaju do tri zaposlena, plaćaju članarinu u paušalnom iznosu od 3.500,00 dinara godišnje. Uplata se vrši odjednom, najkasnije do 30. juna 2012. godine.
  Privatni preduzetnici (zanatske, ugostiteljske, trgovinske i druge radnje i agencije) članovi opštih udruženja samostalnih privrednika – preduzetnika, plaćaju doprinos udruženjima po odluci njihovih Skupština, koje se odnose na članarinu za 2012. godinu.
  Iznos se uplaćuje na žiro račune udruženja.
 • Uplatni račun; banka; poziv na broj:
  205-118451-46; Komercijalna banka AD
  355-1014933-62; Vojvođanska banka
  105-00000000009192-98; AIK banka; poziv na broj: matični broj obveznika
   

Komora UŽICA („Sl. glasnik RS“, br. 100/11)

 • Osnovica: ostvarene bruto zarade.
 • Stopa: 0,32%
 • Napomena: Radnje – preduzetnici i privredna društva koja imaju do 10 zaposlenih plaćaju godišnju članarinu u paušalnom iznosu od 4.800,00 dinara. Uplata se vrši kvartalno u najviše 4 jednake mesečne rate.
 • Uplatni račun; banka; poziv na broj:
  355-1006672-13; Vojvođanska banka AD
  160-43205-53; Banca Intesa a.d. Beograd, filijala Užice
  205-14158-03; Komercijalna banka a.d.
  180-1210012259-68; Alpha bank a.d. Beograd, filijala Užice
  290-6213-31; Univerzal banka a.d. Beograd
  170-0030003916000-19; Unicredit group banka, filijala Užice
   

Komora VALJEVO („Sl. glasnik RS“, br. 98/11)

 • Osnovica: bruto zarada zaposlenih.
 • Stopa: 0,33% (s tim da obračunati i uplaćeni mesečni iznos ne može biti manji od 750,00 din.)
 • Uplatni račun; banka; poziv na broj:
  160-17835-18; Banca Intesa AD Beograd, 000805 Valjevo
  170-573-41; Unicredit banka Srbija a.d.
  245-5368-32; Agrobanka a.d.
  340-11001151-48; Erste bank; br. modela 97, broj opštine i PIB obveznika
   

Komora ZAJEČARA („Sl. glasnik RS“, br. 2/12)
Doprinos plaćaju obveznici sa teritorije okruga Zaječar i Bor

 • Osnovica: bruto zarada zaposlenih.
 • Stopa: 0,35%
 • Napomena: Članovi Komore koji imaju do 5 zaposlenih radnika ili čija ukupna mesečna bruto zarada ne prelazi 180.000,00 dinara plaćaju članarinu u paušalnom iznosu od 600,00 dinara mesečno.
 • Uplatni račun; banka; poziv na broj:
  160-18183-41; Banca Intesa AD, Beograd, PJ Zaječar
  205-6305-88; Komercijalna banka AD, Beograd, PJ Zaječar
  180-0295750101110-87; Alpha bank AD Beograd, PJ Zaječar
  245-0015612701172-77; PB „Agrobanka“, Beograd, Ekspozitura Zaječar;  sa pozivom na broj PIB; šifra plaćanja 253
   

Komora ZRENJANINA („Sl. glasnik RS“, br. 1/12)

 • Osnovica: isplaćene mesečne bruto zarade bez umanjenja po osnovu oslobađanja i olakšica.
 • Stopa: 0,250%
 • Napomena: Preduzeća koja nemaju zaposlene radnike, kao i ona koja imaju do 5 zaposlenih radnika plaćaju doprinos (članarinu) Komori u iznosu od 6.000,00 dinara za celu godinu. Uplata godišnjeg iznosa se može izvršiti odjednom do 30. juna 2012. godine ili u jednakim mesečnim ratama.
  Preduzetnici (zanatske, ugostiteljske, trgovinske i druge radnje), članovi opštih udruženja preduzetnika plaćaju članarinu tim udruženjima u skladu sa odlukom njihovih organa.
 • Uplatni račun; banka; poziv na broj:
  355-1000843-40; Vojvođanska banka, filijala Zrenjanin
  160-135843-44; Banca Intesa a.d. Beograd, PJ Zrenjanin
  335-10839-36; Razvojna banka Vojvodine
   

Članarine zadružnim savezima

Doprinos Zadružnom savezu Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 21/03)

 • Osnovica:bruto zarada bez umanjenja po osnovu oslobađanja i olakšica.
 • Stopa: 1%
 • Uplatni račun; banka; poziv na broj:
  205-2566-53; Komercijalna banka AD
   

Članarina Zadružnom savezu Vojvodine – Novi Sad („Sl. glasnik RS“, br. 32/04)

 • Osnovica: bruto ostvarena zarada zaposlenih, bez umanjenja po osnovu oslobađanja i olakšica.
 • Stopa: 0,70%
 • Napomena: Zadruge obračunavaju i plaćaju doprinos za 10 zadrugara od 100,00 dinara po zadrugaru mesečno, odnosno ukupno 1.000,00 dinara mesečno, uz obavezno plaćanje u toku meseca za koji se plaćanje tog dela doprinosa vrši. Zadruge koje imaju više od 10 zadrugara, plaćaju ukupno 1.000,00 dinara za sve zadrugare mesečno.
 • Uplatni račun; banka; poziv na broj:
  355-1000048-97; Vojvođanska banka AD
   

Članarina Osnovnom zadružnom savezu Braničevskog i Podunavskog okruga („Sl. glasnik RS“, br. 99/10)

 • Osnovica: bruto iznos (osnovica za obračun zarada), po izvršenoj uplati poreza i doprinosa za zarade.
 • Stopa: 1% (s tim da je najniži mesečni iznos članarine 1.000,00 dinara)
 • Uplatni račun; banka; poziv na broj:
  160-13956-15; Banca Intesa AD