Informator broj 03/02 od 28.01.2002.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Zaključci Vlade RS o platama zaposlenih koje se finansiraju iz javnih prihoda RS i o osnovici za obračun i isplatu plata izabranih lica
 • Dodaci na zaradu po odredbama Opšteg kolektivnog ugovora važećeg na dan stupanja na snagu Zakona o radu
 • Problemi oko primene člana 13. Zakona o osnovama PIO

 

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

 • Zarade
 • Indeks industrijske proizvodnje u decembru 2001. godine
 • Otkupna cena stana
 • Doprinosi komorama i zadružnim savezima od 1.01.2002. godine
 • Uredba o cenama određenih proizvoda i usluga
 • Pregled cena rada za najjednostavniji rad po delatnostima u granskim kolektivnim ugovorima u 2001. godini
 • Zaključci Vlade RS o platama zaposlenih koje se finansiraju iz javnih prihoda RS i o osnovici za obračun i isplatu plata izabranih lica

Dodaci, naknade, druga i ostala primanja

 • Dodaci na zaradu po odredbama Opšteg kolektivnog ugovora važećeg na dan stupanja na snagu Zakona o radu
 • Visina naknada i ostalih primanja po važećim kolektivnim ugovorima i poreski tretman po članu 18. Zakona o porezu na dohodak građana
 • Visina novčanih naknada, otpremnina i ostalih primanja po važećem OKU i poreski tretman po čl. 9. i 85. Zakona o porezu na dohodak građana

Revalorizacija rata za prodate stanove pod 31.12.2001. godine

 • Revalorizacija rata po ugovorima zaključenim do 1.07.1992. godine (“stari zakon”)
 • Revalorizacija rata po ugovorima zaključenim posle 19.07.1994. godine

Informativno

 • Problemi oko primene člana 13. Zakona o osnovama PIO
Sastavljanje obrazaca godišnjeg računa
Sastavljanje godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2001. godinu
Sastavljanje konsolidovanog godišnjeg računa za 2001. godinu
Raspoređivanje dobitka i pokriće gubitka