Najniže osnovice za plaćanje doprinosa u 2002. godini

Republički fond PIO zaposlenih je tokom 2002. godine svojim rešenjima utvrđivao najniže osnovice za obračun i plaćanje doprinosa za PIO prema stepenima stručne spreme. Pregled tih iznosa dajemo u nastavku:

Rb.
POSLOVI
IZNOSI NAJNIŽE OSNOVICE za isplate

od 1.12.2001. do 28.02.2002.

od 1.03.2002. do 30.05.2002.

od 1.06.2002. do 31.08.2002.
od 1.09.2002. do 30.11.2002.

od 1.12.2002.

1
2

3

4

5
6

7

1.
poslovi za koje se ne zahteva stručnost i poslovi za koje se zahteva osposobljenost u trajanju do godine dana (I stepen), odnosno do dve godine (II stepen)

3.878

4.334

4.572
4.956

5.447

2.
poslovi za koje se zahteva stručnost koja se stiče srednjim obrazovanjem u trajanju do 3 godine (kvalifikovani rad – III stepen)

5.661

6.327

6.675
7.236

7.952

3.
poslovi za koje se zahteva stručnost koja se stiče srednjim obrazovanjem u trajanju od četiri ili više godina (IV stepen)

6.728

7.520

7.934
8.600

9.451

4.
poslovi za koje se zahteva stručnost koja se stiče specijalizacijom nakon srednjeg obrazovanja u trajanju od godinu dana (visokokvalifikovani rad – V stepen)

8.484

9.482

10.004
10.844

11.918

5.
poslovi za koje se zahteva stručnost koja se stiče višim obrazovanjem (VI stepen)

9.136

10.211

10.773
11.678

12.834

6.
poslovi za koje se zahteva stručnost koja se stiče fakultetom, odnosno visokim obrazovanjem (VII1 stepen)

12.031

13.447

14.187
15.378

16.900

7.
poslovi za koje se zahteva stručnost koja se stiče magistraturom ili specijalizacijom na osnovu fakulteta, odnosno visokog obrazovanja (VII2 stepen)

13.439

15.021

15.847
17.178

18.879

8.
poslovi za koje se zahteva stručnost stečena doktoratom (VIII stepen)

16.270

18.185

19.185
20.797

22.856

  Objavljeno u "Sl. glasniku RS", broj:

67/01

10/02

29/02

52/02

81/02