Informator broj 06/01 od 21.02.2001.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Uredba o posebnoj taksi za izravnanje poreskog opterećenja za robu u provozu
 • Kontrola i carinjenje robe na prelazima administrativne granice sa Crnom Gorom i Kosovom i Metohijom
 • Prestanak važenja Uredbe o dokumentarnoj kontroli plaćanja u zemlji za određene vrste proizvoda
 • Prestala je da važi Odluka o načinu obrazovanja cena određenih proizvoda u prometu na veliko, odnosno na malo
 • Utvrđivanje konačnih obaveza po osnovu doprinosa za socijalno osiguranje za osiguranike samostalnih delatnosti za 2000. godinu i plaćanje akontacija za 2001. godinu
 • Privremeno raspoređivanje, odnosno upućivanje zaposlenih kod drugog poslodavca
 • Penzijski staž

Aktuelni statistički i drugi podaci

Dodaci, naknade, ostala primanja i drugi prihodi
 
Novi propisi
 • Uredba o posebnoj taksi za izravnanje poreskog opterećenja za robu u provozu
 • Kontrola i carinjenje robe na prelazima administrativne granice sa Crnom Gorom i Kosovom i Metohijom
 • Prestanak važenja Uredbe o dokumentarnoj kontroli plaćanja u zemlji za određene vrste proizvoda
 • Prestala je da važi Odluka o načinu obrazovanja cena određenih proizvoda u prometu na veliko, odnosno na malo
Utvrđivanje konačnih obaveza po osnovu doprinosa za socijalno osiguranje za osiguranike samostalnih delatnosti za 2000. godinu i plaćanje akontacija za 2001. godinu
 
Privremeno raspoređivanje, odnosno upućivanje zaposlenih kod drugog poslodavca
 
Penzijski staž
 
Službena mišljenja