Informator broj 06/07 od 21.02.2007.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Davanja povodom 8. marta – Dana žena
 • Novo Objašnjenje Ministarstva finansija o godišnjem oporezivanju i novi obrazac PPDG-5
 • Novi Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa

SADRŽAJ:

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

Primanja koja imaju karakter zarade, naknade troškova i druga primanja

Davanja povodom 8. marta – Dana žena

Novo Objašnjenje Ministarstva finansija o godišnjem oporezivanju i novi obrazac PPDG-5

 • Novo Objašnjenje Ministarstva finansija br. 414-00-0027/2006-04 od 1.02.2007.
 • Utvrđivanje godišnjeg poreza i popunjavanje novog obrasca PPDG-5
 • Popunjavanje obrasca PPDG-5

Raspoređivanje dobitka i pokriće gubitka

Povraćaj više uplaćenog doprinosa za PIO u 2006. godini i obustava plaćanja doprinosa u toku 2007. godine za osiguranike koji obavljaju poslove po osnovu ugovora

Propisani su novi obrasci poreskog bilansa za stalne poslovne jedinice nerezidentnog obveznika za dobit ostvarenu na teritoriji RS

 • Obrasci PBPJ i PBPJ 1

Odluke NBS o sprovođenju Zakona o deviznom poslovanju

 • Odluka o uslovima pod kojima i načinu na koji rezidenti mogu držati devize na računu kod banke u inostranstvu

Novi Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa

 • Novine u tekstu novog Pravilnika u odnosu na stari Pravilnik
 • Novine u Prilogu 1 novog Pravilnika
 • Pregled novih računa za uplatu javnih prihoda iz Priloga 1 Pravilnika
 • Pregled promenjenih računa za uplatu javnih prihoda iz Priloga 1 Pravilnika
 • Pregled nekih računa kod kojih su promenjeni opis ili oznaka za pripadnost iz Priloga 1 Pravilnika
 • Novine u ostalim prilozima Pravilnika

Ispravka Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, odnosno obrasca OZ-11

Novi Pravilnik o načinu obrade i isplate plata, dodataka i naknada plata zaposlenih, odnosno naknada lica angažovanih po ugovoru kod indirektnih korisnika budžetskih sredstava za oblast osnovnog i srednjeg obrazovanja

Dopune Uredbe o kriterijumima za formiranje cene lekova

Oglašavanje lekova, medicinskih sredstava, lekara i zdravstvenih usluga