Informator broj 08/05 od 15.03.2005.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Uređivanje radnih odnosa (čl. 240. do 258.)
 • Zasnivanje radnog odnosa (čl. 24. do 29, 48. i 49.)
 • Otkaz ugovora o radu i postupak u slučaju otkaza (čl. 175. do 191.)

SADRŽAJ:

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

Novi Zakon o radu stupa na snagu 23. marta 2005. godine

 • Uređivanje radnih odnosa (čl. 240. do 258.)
 • Obaveze zaposlenog i poslodavca (čl. 14. do 23.)
 • Zasnivanje radnog odnosa (čl. 24. do 29, 48. i 49.)
 • Radno vreme (čl. 50. do 63.)
 • Odmori i odsustva (čl. 64. do 79.)
 • Zaštita zaposlenih (čl. 80. do 102.)
 • Zarade, naknade zarada, naknada troškova i druga
  primanja po osnovu radnog odnosa (čl. 104. do 123.)
 • Potraživanja u slučaju stečaja (čl. 124. do 146.)
 • Prava zaposlenih kod promene poslodavca (čl. 147. do 152.)
 • Viškovi zaposlenih (čl. 153. do 160.)
 • Zabrana konkurencije (čl. 161. i 162.)
 • Udaljenje sa rada (član 170.)
 • Izmene ugovora o radu (čl. 171. i 172.)
 • Otkaz ugovora o radu i postupak u slučaju otkaza (čl. 175. do 191.)
 • Rad van radnog odnosa (čl. 197. do 202.)
 • Organizacija zaposlenih i poslodavaca (čl. 205. do 239.)
 • Prelazne i završne odredbe
  • Ugovor o uređivanju međusobnih prava i obaveza (član 278.)
  • Preraspodela radnog vremena (član 279.)
  • Godišnji odmor (član 280.)
  • Otkaz ugovora o radu (čl. 281. i 282.)
  • Novčana naknada (član 283.)
  • Važenje kolektivnih ugovora (član 284.)
  • Potraživanja – ako je pokrenut stečajni postupak (član 285.)
  • Potraživanja u slučaju stečaja
 • Završne napomene u vezi sa obavezama poslodavaca po stupanju na snagu Zakona o radu

 PRILOG: Izmenjena zakonska rešenja

 Tekst Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/05)