Informator broj 09/03 od 25.03.2003.

Izdvajamo iz ovog broja:
  • Izmene i dopune Pravilnika o poreskom bilansu obveznika poreza na dobit preduzeća
  • Izmene i dopune Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom
  • Primena kontnog plana za korisnike budžeta i fondova

SADRŽAJ:

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

Dodaci, naknade, druga i ostala primanja

Revalorizacija rata za prodate stanove pod 31.03.2003. godine
(po ugovorima zaključenim pre 19.07.1994. godine)

Utvrđivanje i unošenje u matičnu evidenciju staža osiguranja, zarada, naknada zarada, odnosno osnovica osiguranja za 2002. godinu

Izmene i dopune Pravilnika o poreskom bilansu obveznika poreza na dobit preduzeća

Izmene u načinu utvrđivanja poreza na prihode od samostalnih delatnosti paušalno oporezovanih obveznika

Primena kontnog plana za korisnike budžeta i fondova

Izmene i dopune Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom

Odgovornost zaposlenog za štetu prouzrokovanu poslodavcu i odgovornost poslodavca za štetu prouzrokovanu zaposlenom

Službena mišljenja