Informator broj 10/01 od 20.04.2001.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Nova Uredba o privremenim uslovima prodaje određenih roba
 • Prihodi od izvršenih usluga
 • Naredba o uplaćivanju određenih prihoda budžeta republike, autonomne pokrajine, opština, gradova, grada Beograda i prihoda organizacija obaveznog socijalnog osiguranja

Aktuelni statistički i drugi podaci

 • Neto zarade za mart 2001. godine
 • Bruto zarade za mart 2001. godine
 • Zarade (neto i bruto) za pojedine opštine i gradove u RS u martu 2001. godine
 • Indeks cena na malo za mart 2001. godine
 • Indeks troškova života za mart 2001. godine
 • Koeficijenti za revalorizaciju
 • Zatezna kamata za mart 2001. godine
 • Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za januar, februar i mart 2001. godine
 • Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS za januar, februar i mart 2001. godine po delatnostima
 • Indeks industrijske proizvodnje u martu 2001. godine
 • Ostali podaci i informacije (otkupna cena stana; eskontna stopa NBJ i zatezna kamata; rokovi prijavljivanja obaveza… kompenzacija u 2001. godini)
 • Cene rada za pojedine delatnosti i Zaključak Vlade Republike Srbije o platama zaposlenih koje se finansiraju iz javnih prihoda Republike Srbije
 • Izmena Odluke o posebnoj naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine na području grada Beograda
 • Državni praznici u nastupajućem periodu
 • Komunalni i stambeni doprinos
Dodaci, naknade, ostala primanja i drugi prihodi
 
Nove (usklađene) najniže neto osnovice za obračun i plaćanje doprinosa za socijalno osiguranje
 
Izmena i dopuna Uredbe i primena  Uredbe o visini zarada i drugim primanjima u javnim preduzećima
 
Nova Uredba o privremenim uslovima prodaje određenih roba
 
Prihodi od izvršenih usluga
 
Naredba o uplaćivanju određenih prihoda budžeta republike, autonomne pokrajine, opština, gradova, grada Beograda i prihoda organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
 • Uplatni računi za doprinose za socijalno osiguranje
 • Uplatni računi za porez i druge javne prihode koji se plaćaju pri isplati zarada i naknada zarada
 • Uplatni računi za porez koji se plaća po Zakonu o porezu na dohodak građana
 • Uplatni računi za uplatu obaveza po osnovu akciza i poreza na promet
 • Tekst Naredbe o uplaćivanju određenih prihoda budžeta Republike, autonomne pokrajine, opština, gradova, grada Beograda i prihoda organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
Službena mišljenja