Informator broj 10/05 od 07.04.2005.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu
 • Prestanak radnog odnosa nezavisno od volje zaposlenog i poslodavca (član 176. Zakona)
 • Usklađivanje privrednih društava sa Zakonom o privrednim društvima

SADRŽAJ:

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu

Radni odnos na određeno vreme

 • Slučajevi rada na određeno vreme
 • Trajanje radnog odnosa na određeno vreme
 • Zasnivanje radnog odnosa
 • Prava zaposlenih na određeno vreme
 • Otkaz ugovora o radu na određeno vreme
 • Prerastanje radnog odnosa na određeno vreme u radni odnos na neodređeno vreme
 • Razlike i podudarnosti u zakonskim rešenjima u “novom” i “starom” Zakonu o radu i postupanje u odnosu na zaposlene sa kojima su zaključeni ugovori o radu na određeno vreme po “starom” Zakonu

Odgovori na neka pitanja vezana za primenu Zakona o radu

Prestanak radnog odnosa po odredbama novog Zakona o radu

 • Prestanak radnog odnosa nezavisno od volje zaposlenog i poslodavca (član 176. Zakona)
 • Prestanak radnog odnosa zbog gubitka radne sposobnosti
 • Prestanak radnog odnosa zbog zabrane obavljanja određenih poslova
 • Prestanak radnog odnosa zbog izdržavanja kazne zatvora
 • Prestanak radnog odnosa zbog izrečene mere bezbednosti, vaspitne ili zaštitne mere
 • Prestanak radnog odnosa u slučaju prestanka rada poslodavca
 • Sporazumni prestanak radnog odnosa (član 177. Zakona)
 • Otkaz od strane zaposlenog (član 178. Zakona)
 • Otkaz od strane poslodavca (član 179. Zakona)
 • Prestanak radnog odnosa zbog neostvarivanja rezultata rada i sposobnosti zaposlenog
 • Povrede radne obaveze kao osnov za otkaz ugovora o radu
 • Nepoštovanje radne discipline, odnosno ponašanje zaposlenog kao osnov za otkaz ugovora o radu
 • Krivično delo na radu ili u vezi sa radom kao osnov za otkaz
 • Neopravdani povratak na rad kao osnov za otkaz
 • Otkaz zbog zloupotrebe bolovanja
 • Odbijanje zaključivanja aneksa ugovora o radu
 • Prestanak radnog odnosa zaposlenih za čijim je radom prestala potreba
 • Odbijanje zaposlenog da pređe na rad kod drugog poslodavca (odbijanje prenošenja ugovora o radu)
 • Prestanak radnog odnosa istekom roka za koji je zasnovan
 • Drugi slučajevi prestanka radnog odnosa
 • Prestanak radnog odnosa zbog ostvarivanja prava na starosnu penziju
 • Prestanak radnog odnosa na zahtev roditelja ili staratelja
 • Prestanak radnog odnosa smrću zaposlenog
 • Premeštaj invalida na odgovarajući posao (čl. 101. i 102. Zakona)
 • Posebna zaštita od otkaza ugovora o radu
 • Rok za davanje otkaza ugovora o radu (zastarelost) – član 184.
 • Dostavljanje rešenja o otkazu (član 185.)

  PRILOG: Rešenja o otkazu ugovora o radu

Usklađivanje privrednih društava sa Zakonom o privrednim društvima

Službena mišljenja Ministarstva finansija RS