Informator broj 10/07 od 24.04.2007.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Iznosi usklađenih zakonom propisanih osnovica za obračun i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje pri isplatama od 1. maja 2007. godine
 • Povraćaj više plaćenog poreza na dobit preduzeća za 2006. godinu, akontacija poreza na dobit za 2007. godinu i izmena mesečne akontacije u toku 2007. godine
 • Upućivanje zaposlenog na plaćeno odsustvo zbog prekida rada do koga je došlo bez krivice zaposlenog – "prinudni odmor"
 

SADRŽAJ:

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

Primanja koja imaju karakter zarade, naknade troškova i druga primanja

Iznosi usklađenih zakonom propisanih osnovica za obračun i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje pri isplatama od 1. maja 2007. godine

Granične neto vrednosti koje opredeljuju obrasce za preračun neto na bruto zarade, počev od 1. maja 2007. godine

Obračun minimalne bruto zarade pri isplatama počev od 1. maja 2007. godine

Usklađivanje penzija, vrednosti opšteg boda i novčanih naknada (za telesno oštećenje i po osnovu invalidnosti II i III kategorije i dr.) pod 1. aprilom 2007. godine

Pravilnik o dopunama Pravilnika o načinu i postupku obračunavanja poreza na zarade u slučaju umanjenja poreske osnovice

Upućivanje zaposlenog na plaćeno odsustvo zbog prekida rada do koga je došlo bez krivice zaposlenog – „prinudni odmor“

 • Donošenje i dostavljanje rešenja o upućivanju zaposlenog na „prinudni odmor“
 • Primer Rešenja o upućivanju na plaćeno odsustvo („prinudni odmor“)
 • Vreme za koje zaposleni može da se uputi na „prinudni odmor“
 • Visina naknade zarade
 • Otkaz ugovora o radu zaposlenom za vreme „prinudnog odmora“ i obračun otpremnine

Pristupanje dobrovoljnim penzijskim fondovima – šansa za veća primanja u starosti

 • Zbog čega je korisno biti član dobrovoljnog penzijskog fonda?
 • Osvrt na neke institute Zakona koji su značajni za zaposlene (fizička lica) i poslodavce
 • Organizovanje penzijskih planova za zaposlene – obezbeđenje dobrovoljnog penzijskog osiguranja za zaposlene od strane poslodavca
 • Primer Odluke o organizovanju penzijskog plana
 • Primer Ugovora o penzijskom planu
 • Primer Izjave da su zaposleni upoznati sa Odlukom
 • Otvorena pitanja vezana za organizovanje i funkcionisanje penzijskih planova
 • Poreski tretman uplata u dobrovoljne penzijske fondove

Povraćaj više plaćenog poreza na dobit preduzeća za 2006. godinu, akontacija poreza na dobit za 2007. godinu i izmena mesečne akontacije u toku 2007. godine

Komora ovlašćenih revizora i primena zakonskih odredbi, podzakonskih akata i akata Komore na članstvo u Komori i polaganje ispita za stručna zvanja

Službena mišljenja Ministarstva finansija vezana za primenu Zakona o računovodstvu i reviziji