Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 03.04.2007. godine

Ministar za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku doneo je Rešenje o nominalnim iznosima prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak pod brojem 401-00-47/2007-12 od 3.04.2007. godine koje dajemo u nastavku:
"Na osnovu čl. 15, 22. i 37. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Službeni glasnik RS", broj 16/02 i 115/05), člana 23. Zakona o državnoj upravi ("Službeni glasnik RS", br. 79/05) i člana 10. Uredbe o zbrinjavanju izbeglica ("Sl. glasnik RS", broj 20/92), donosim: 

REŠENJE
O NOMINALNIM IZNOSIMA PRAVA NA FINANSIJSKU PODRŠKU PORODICI
SA DECOM I CENZUSIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DEČIJI DODATAK

NOMINALNI IZNOSI PRAVA 

REDOVAN IZNOS 

UVEĆAN IZNOS 

1.

RODITELJSKI DODATAK (za stare korisnike) od 1. aprila 2007. 

   

– 

za drugo dete 

83.420,00

 

– 

za treće dete 

150.153,00 

 

– 

za četvrto dete 

200.201,00 

 

2.

RODITELJSKI DODATAK (za nove korisnike) od 1. aprila 2007.

   

– 

za prvo dete – jednokratno 

21.315,00

 

– 

za drugo dete – 83.348,48 u 24 rate 

Rata –3.472,85

 

– 

za treće dete – 150.020,39 u 24 rate 

Rata –6.250,85 

 

– 

za četvrto dete – 200.025,10 u 24 rate 

Rata – 8.334,38 

 

3.

DEČIJI DODATAK za mart 2007. godine
(za prvo, drugo, treće i četvrto dete) 

1.471,00 

1.913,00 

4.

NOVČANA POMOĆ MAJKAMA IZBEGLICAMA za mart 2007.

2.641,00

 

II 

CENZUS za ostvarivanje prava na dečiji dodatak od 1.04.2007.

   

a)

Cenzus za ostvarene prihode u skladu sa čl. 19. i 20. Zakona 

4.576,37

5.491,64 

b)

Cenzus za ostvarene prihode od poljoprivrede

   

– 

Član 19. stav 1. tačka 1. Zakona 

2,35

2,82

– 

Član 19. stav 1. tačka 2. Zakona 

5,49

6,58

III 

NAKNADA ZA RAD HRANITELJA

   

   – 

za smeštaj jednog deteta 

8.199,00

 

   – 

za smeštaj dvoje i više dece 

5.046,00 

 
1) Pravo iz tačke 1. ovog rešenja usklađuje se mesečno sa troškovima života; prava iz tačke 2. i 3. usklađuju se dva puta godišnje i to: 01. aprila i 01. oktobra; a pravo iz tačke 4. utvrđuje se mesečno u zavisnosti od kretanja prosečne zarade u Republici Srbiji. 
2) Isplatu sredstava za prava navedena u tačkama 1. – 4. ovog rešenja, vršiti na teret sredstava budžeta Republike Srbije za 2007. godinu, na osnovu Uredbe o privremenom finansiranju za period januar-jun 2007. godine, razdeo 17 – Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike, funkcija 040 – Porodica i deca. 
3) Rešenje dostaviti službama dečije zaštite u opštinama, odnosno gradovima."