Informator broj 10/2018 od 26.03.2018.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Zakoni koje je Narodna skupština RS usvojila 22.03.2018. godine na Prvoj sednici Prvog redovnog zasedanja u 2018. godini
 • Izmene i dopune Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku i Kataloga vrste prihoda
 • Novine u vezi sa podnošenjem poreske prijave na obrascu PDPO/S koje su u primeni od 1. aprila 2018. godine
 • Usvojene su izmene i dopune Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe
 • Od 1. aprila 2018. godine počinje primena novih propisa o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

 PRAVA I PORESKI TRETMAN PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER  ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA

REVALORIZACIJA RATA ZA PRODATE STANOVE PO ZAKONU O STANOVANJU POD 31. MARTOM 2018. (po ugovorima zaključenim pre 19.07.1994. godine)

ZAKONI KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA 22.03.2018. GODINE  NA PRVOJ SEDNICI PRVOG REDOVNOG ZASEDANJA U 2018. GODINI

IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O PORESKOJ PRIJAVI ZA POREZ PO ODBITKU I KATALOGA VRSTE PRIHODA

 • Izmene u tekstualnom delu Pravilnika
 • Izmene u Katalogu vrste prihoda
 • Nove šifre i izmene postojećih oznaka vrste prihoda (OVP)

NOVINE U VEZI SA PODNOŠENJEM PORESKE PRIJAVE NA OBRASCU  PDPO/S KOJE SU U PRIMENI OD 1. APRILA 2018. GODINE

NOVINE U VEZI SA PODNOŠENJEM I SADRŽINOM PORESKE PRIJAVE KOJA SE PODNOSI NA OBRASCU PP OPO

USVOJENE SU IZMENE I DOPUNE POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DRŽAVNE ORGANE

KOLEKTIVNI UGOVOR (postupak zaključivanja, primena, važenje i otkaz)

 • Predmet i oblik kolektivnog ugovora
 • Vrste kolektivnih ugovora i učesnici u njihovom pregovaranju
 • Pregovaranje i zaključivanje kolektivnog ugovora
 • Primena kolektivnih ugovora
 • Važenje i otkaz kolektivnog ugovora, izmenom i dopunom kolektivnog ugovora i aneksom
 • Registracija kolektivnih ugovora
 • Objavljivanje kolektivnog ugovora i stupanje na snagu
 • Utvrđivanje većih prava od prava utvrđenih zakonom i drugih prava koja nisu utvrđena zakonom
 • Ograničenja u pogledu uređivanja određenih prava u kolektivnom ugovoru
 • Spisak važećih kolektivnih ugovora (posebnih i pojedinačnih) koji su objavljeni u službenim glasilima

OD 1. APRILA 2018. GODINE POČINJE PRIMENA NOVIH PROPISA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA

DOSTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2017. GODINU U SLUŽBENI REGISTAR INFORMACIJA KOJI VODI KOMISIJA ZA HARTIJE OD VREDNOSTI – krajnji rok 30.04.2018. godine –

DONET JE ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLICIJI

PRIMENA PROPISA U VEZI SA CENTRALNIM REGISTROM FAKTURA

 • Uprava za trezor dala je odgovore na najčešća pitanja u vezi sa centralnim registrom faktura – nastavak teme iz broja 7/18 časopisa “Informator”
 • Obaveštenje Uprave za trezor od 15.03.2018. godine

DODATNI USLOV KAO USLOV ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE

PREGLED OSNOVICA, STOPA, UPLATNIH RAČUNA I OZNAKE VRSTE PRIHODA (OVP) ZA LIČNA PRIMANJA (NA KOJA SE NE PLAĆAJU DOPRINOSI)