Najviša mesečna osnovica za plaćanje doprinosa u 2018. godini

Poslednjim izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, koje su objavljene u „Sl. glasniku RS“, br. 113/17 (o čemu smo detaljno pisali u „Informator“-u broj 28/2017, poglavlje VI), propisan je nov način utvrđivanja  najviše osnovice doprinosa.

Navedene izmene i dopune Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje se primenjuju od 1.01.2018. godine, a novi podatak o najvišoj osnovici (petostruki iznos prosečne mesečne zarade po zaposlenom za period XII/2016-XI/2017) utvrđen u skladu sa članom 15. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, objavljen je u „Sl. glasniku RS“, br. 2/18 i primenjuje se od 6.01.2018. godine.

 

Najviša mesečna osnovica doprinosa, koja je u primeni od 6.01.2018. do 31.12.2018. godine, iznosi 329.330 dinara.

 

 

Podatke o najvišoj osnovici za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje redovno objavljujemo u časopisu „Informator“.

   Uslovi pretplate i naručivanje CEKOS IN-ovih izdanja .