Informator broj 11/08 od 18.04.2008.

Izdvajamo iz ovog broja:
  • Pravo na naknadu zarade za dane praznika u kojima zaposleni ne radi
  • Naknada plate za državne službenike i nameštenike za dane praznika u kojima se ne radi
  • Osnovice doprinosa za lica uključena u obavezno socijalno osiguranje

SADRŽAJ:

STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA

IZNOSI USKLAĐENIH ZAKONOM PROPISANIH OSNOVICA ZA OBRAČUN I PLAĆANJE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE PRI ISPLATAMA OD 1. MAJA 2008. GODINE

GRANIČNE NETO VREDNOSTTI KOJE OPREDELJUJU OBRASCE ZA PRERAČUN NETO NA BRUTO ZARADE, POČEV OD 1. MAJA 2008. GODINE

OBRAČUN MINIMALNE BRUTO ZARADE PRI ISPLATAMA POČEV OD 1. MAJA 2008. GODINE

USKLAĐIVANJE PENZIJA, VREDNOSTTI OPŠTEG BODA I NOVČANIH NAKNADA (ZA TELESNO OŠTEĆENJE, ZA POMOĆ I NEGU I PO OSNOVU INVALIDNOSTI II I III KATEGORIJE I DR.) POD 1. APRILOM 2008. GODINE

STUPILE SU NA SNAGU IZMENE I DOPUNE UREDBE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA IMENOVANIH I POSTAVLJENIH LICA I ZAPOSLENIH U DRŽAVNIM ORGANIMA

DRŽAVNI I VERSKI PRAZNICI U APRILU I MAJU 2008. GODINE I NAČIN OBRAČUNA NAKNADE ZARADE ODNOSNO UVEĆANE ZARADE ZA RAD U DANE PRAZNIKA

  • Pravo na naknadu zarade za dane praznika u kojima zaposleni ne radi
  • Pravo zaposlenog na zaradu i uvećanu zaradu za rad na dane praznika
  • Naknada zarade za zaposlene u javnim službama za dane praznika u kojima se odsustvuje sa rada i uvećana zarada za rad na dan praznika
  • Naknada plate za državne službenike i nameštenike za dane praznika u kojima se ne radi

PRAVA IZ PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA LICA KOJA SE NALAZE NA ODSLUŽENJU VOJNOG ROKA

PORESKA KONTROLA

ZAŠTITA EKONOMSKIH INTERESA POTROŠAČA

OTVARANJE I VOĐENJE RAČUNA NEREZIDENATA U REPUBLICI

LIČNI I FIZIČKI PRENOSI SREDSTAVA U INOSTRANSTVO I IZ INOSTRANSTVA

KNJIŽENJE UVOZA MATERIJALA I ROBE KADA JE CARINSKA OSNOVICA U VALUTI VEĆA OD FAKTURNE VREDNOSTI U VALUTI