Najniža mesečna osnovica doprinosa u 2008. godini

Najnižu mesečnu osnovicu doprinosa, prema članu 37. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Sl. glasnik RS", br. 84/04, 61/05, 62/06), čini iznos od 35% prosečne mesečne zarade u Republici isplaćene u prethodnom kvartalu za koji su objavljeni podaci Republičkog zavoda za statistiku.
Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa utvrđuje i objavljuje ministar za poslove finansija, a primenjuje se od prvog u narednom mesecu po objavljivanju tog iznosa.
Pregled NAJNIŽIH OSNOVICA za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u 2008. godini (po periodima) dajemo u nastavku:

Period primene

Iznosi NAJNIŽE mesečne
osnovice doprinosa

"Sl. glasnik RS", br.

1

2

3

od 1.11.2007. do 31.01.2008.

13.687

98/07

od 1.02.2008. do 30.04.2008.

15.072

11/08

od 1.05.2008. do 31.07.2008.

14.631

44/08

od 1.08.2008. do 31.10.2008.

15.843

71/08

od 1.11.2008. do 31.01.2009.

16.141

96/08