Informator broj 11/10 od 26.04.2010.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Novi nacionalni standardi za upravljanje stečajnom masom
 • Dopune Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama
 • Prestanak važenja Opšteg i posebnog kolektivnog ugovora zaključenog pre 21. decembra 2001. godine

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA

IZNOSI USKLAĐENIH ZAKONOM PROPISANIH OSNOVICA ZA OBRAČUN I PLAĆANJE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE PRI ISPLATAMA OD 1. MAJA 2010. GODINE

GRANIČNE NETO VREDNOSTI KOJE OPREDELJUJU OBRASCE ZA PRERAČUN NETO NA BRUTO ZARADE, POČEV OD 1. MAJA 2010. GODINE

UTICAJ NOVOUSKLAĐENE NAJNIŽE OSNOVICE ZA OBRAČUN DOPRINOSA NA OBRAČUN MINIMALNE BRUTO ZARADE

DOPUNE UREDBE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA

USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA, NAČIN IZDAVANJA RADNE DOZVOLE I PRESTANAK RADA STRANOG DRŽAVLJANINA I LICA BEZ DRŽAVLJANSTVA

EVIDENTIRANJE PRODAJE ROBE NA POTROŠAČKI KREDIT I NA ČEKOVE GRAĐANA SA ODLOŽENIM PLAĆANJEM

PORESKI TRETMAN ULAGANJA PRAVA SVOJINE NA NEPOKRETNOSTI U KAPITAL AKCIONARSKOG DRUŠTVA, ODNOSNO DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

PRIMENA KOLEKTIVNIH UGOVORA

 • Uvodne napomene
 • Zakonska uređenost
 • Prestanak važenja Opšteg i posebnog kolektivnog ugovora zaključenog pre 21. decembra 2001. godine
 • Kolektivni ugovori zaključeni posle 23. marta 2005. godine
  • Spisak posebnih kolektivnih ugovora zaključenih posle 23.03.2005. godine
 • Opšti kolektivni ugovor
 • Kolektivni ugovor kod poslodavca

NOVI NACIONALNI STANDARDI ZA UPRAVLJANJE STEČAJNOM MASOM

 • Uporedni pregled novih i odgovarajućih starih standarda
 • Nacionalni standard o upravljanju bankovnim računima i novčanim sredstvima stečajnog dužnika i vođenju računovodstvene evidencije stečajnog dužnika
 • Nacionalni standard o popisu imovine, proceni vrednosti i početnom stečajnom bilansu stečajnog dužnika
 • Nacionalni standard o sastavljanju izveštaja stečajnog upravnika o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika
 • Nacionalni standard o izveštavanju i obaveštavanju Agencije za licenciranje stečajnih upravnika
 • Nacionalni standard o načinu i postupku unovčenja imovine stečajnog dužnika
 • Nacionalni standard o podacima koje treba da sadrži plan reorganizacije
 • Nacionalni standard o završnom računu stečajnog upravnika
 • Nacionalni standard o načinu vođenja i čuvanju evidencije stečajnog dužnika i stečajnog upravnika

SLUŽBENA MIŠLJENJA MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNE POLITIKE

 • Primena Zakona o radu
 • Primena Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju