Najniža mesečna osnovica za doprinose u 2010. godini

Najnižu mesečnu osnovicu doprinosa, prema članu 37. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 84/04, 61/05, 62/06 i 5/09), čini iznos od 35% prosečne mesečne zarade u Republici isplaćene u prethodnom kvartalu za koji su objavljeni podaci Republičkog zavoda za statistiku.
Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa utvrđuje i objavljuje ministar za poslove finansija, a primenjuje se od prvog u narednom mesecu po objavljivanju tog iznosa.
Pregled NAJNIŽIH OSNOVICA za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u 2010. godini (po periodima) dajemo u nastavku: 

Period primene

Iznosi NAJNIŽE
mesečne osnovice doprinosa

„Sl. glasnik RS“, br.

1

2

3

od 1.11.2009. do 31.01.2010.

15.454

89/09

od 1.02.2010. do 31.05.2010.

16.219

4/2010

od 1.06.2010. do 31.07.2010.

15.509

30/2010

od 1.08.2010. do 31.10.2010.

16.619

53/2010

od 1.11.2010. do 31.01.2011.

16.752

79/2010

Podatke o najnižoj osnovici za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje redovno objavljujemo u časopisu „Informator“.