Najviše mesečne osnovice za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u 2010. godini

Najvišu mesečnu osnovicu doprinosa (član 42. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje – „Sl. glasnik RS“, br. 84/04, 61/05, 62/06 i 5/09) čini petostruki iznos prosečne mesečne zarade isplaćene po zaposlenom u Republici prema poslednjem objavljenom podatku Republičkog zavoda za statistiku, a primenjuje se od prvog u narednom mesecu po objavljivanju podatka o prosečnoj mesečnoj zaradi isplaćenoj po zaposlenom u Republici. S obzirom da se taj podatak objavljuje krajem meseca za prethodni mesec, iznos najviše mesečne osnovice doprinosa menja se svakog prvog u mesecu.

Pregled iznosa najviše osnovice za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, po periodima primene u 2010. godini, dajemo u nastavku:

PERIOD PRIMENE

NAJVIŠA OSNOVICA za plaćanje
doprinosa za socijalno osiguranje

IZNOS

„Sl. glasnik RS“, br.

od 1.01.2010. do 31.01.2010.

219.475 (5 x 43.895)

110/09

od 1.02.2010. do 28.02.2010. 

255.575 (5 x 51.115)

4/2010

od 1.03.2010. do 31.03.2010. 

208.255 (5 x 41.651) 

9/2010

od 1.04.2010. do 30.04.2010.

224.355 (5 x 44.871)

18/2010

od 1.05.2010. do 31.05.2010

232.285 (5 x 46.457)

27/2010

od 1.06.2010. do 30.06.2010. 

242.625 (5 x 48.525) 

35/2010

od 1.07.2010. do 31.07.2010. 

232.270 (5 x 46.454) 

44/2010

od 1.08.2010. do 31.08.2010. 

237.430 (5 x 47.486)

51/2010

od 1.09.2010. do 30.09.2010. 

241.970 (5 x 48.394) 

60/2010

od 1.10.2010. do 31.10.2010. 

235.950 (5 x 47.190) 

70/2010

od 1.11.2010. do 30.11.2010.

240.080 (5 x 48.016)

78/2010

od 1.12.2010. do 31.12.2010.

239.110 (5 x 47.822)

89/2010


*) Najviša mesečna osnovica važi u svim slučajevima isplate zarade za mesec koja je veća od najviše mesečne osnovice bez obzira da li se radi o zaradi za pun fond sati ili za manji broj sati rada u mesecu. Ovde je bitna činjenica da je iznos zarade veći od najviše mesečne osnovice, a ne za koliki broj sati je takva zarada ostvarena (nema utvrđivanja srazmere).

Podatke o najvišoj osnovici za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje redovno objavljujemo u časopisu „Informator“.